Info Center

U skladu sa Zakonom o tršištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011,112/2015 i 108/2016), Pravilnikom o službenom registru informacija (Sl. Glasnik RS br. 22/2017) i Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. Glasnik RS br. 14/2012, 5/2015 i 24/2017), Trayal Korporacija objavljuje Godišnji izveštaj za 2016. godinu. 

Ovde možete preuzeti izveštaj: Godisnji izvestaj

TRAJAL KORPORACIJA

AD KRUŠEVAC

Kruševac, dana 18.01.2016.g.

            Na osnovu Odluke Odbora direktora br. 416 od 27.04.2015.godine za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-1307 od 09.07.2015.g. i Odluke Odbora direktora br. 419 od 06.05.2015.g. za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-2407 od 23.07.2015.g., Trayal korporacija AD Kruševac, raspisuje

O G L A S

Z A   J A V N U   L I C I T A C I J U

 

 

TRAJAL KORPORACIJA

AD KRUŠEVAC

Kruševac, dana 22.04.2016.g.

            Na osnovu Odluke Odbora direktora br. 416 od 27.04.2015.godine za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-1307 od 09.07.2015.g. i Odluke Odbora direktora br. 419 od 06.05.2015.g. za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-2407 od 23.07.2015.g., Trayal korporacija AD Kruševac, raspisuje

 

O G L A S

Z A   J A V N U   L I C I T A C I J U

 

TРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА

АД КРУШЕВАЦ

СКУПШТИНА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

22.06.2016.г.

FaLang translation system by Faboba