DOWNLOAD SEKCIJA
Proizvodi, Brošure, Info

Osnova za emulzione eksplozive je stabilna neeksplozivna EMULZIONA MATRICA izrađena na bazi klasičnog sistema oksidans-gorivo.

U tehničkom smislu emulzije predstavljaju disperzioni dvofazni sistem u kome je jedna faza dispergovana u drugoj. Koriste se za miniranje stena različite čvrstoće, sa prečnicima bušotina od φ30-300mm. Poseduju veliku brzinu detonacije, relativno visoku gustinu i detonacioni pritisak kao i odličnu vodootpornost. Aktiviraju se pentolitskim pojačnikom ili rudarskom kapislom br. 8, zavisno od vrste i tipa. Proizvode se pod nazivom DEMULEX, kao patronirani ili pumpani DETOLIT.

Emulziona matrica predstavlja osnovu za sve vrste emulzionih eksploziva i u svom sastavu sadrži neeksplozivne komponente. Koristi se primarno za proizvodnju teškog ANFO-a (Heavy anfo) na vozilu. Sama po sebi nije eksplozivna ali umešana sa ANFO eksplozivom ili sa nekim regulatorima gustine u određenom odnosu dobija eksplozivne osobine. Isporučuje se u buradima od 60 l, bidonima od 1000l, ili, za veće količine u cisternama. Na specijalni zahtev kupca moguće je podešavanje viskoziteta i sadržaja vode u emulzionoj matrici.

Demuleksi su patronirani emulzioni eksplozivi čija je gustina regulisana dodatkom staklenih mikrobalona. Proizvode se sa ili bez Al praha kao DEMULEKS 3M i DEMULEKS SBM. Pogodni su za miniranje svih vrsta stenskih masa. Lako se iniciraju detonatorskom kapislom, elektrodetonatorom ili neelektričnim sistemom miniranja. Poseduju veliku brzinu detonacije i visok detonacioni pritisak kao i odličnu vodootpornost.

Detoliti, pumpani emulzioni eksplozivi se primenjuju za masovna miniranja na površinskim kopovima, u prečnicima minskih bušotina do 100mm (DETOLIT PE –SP I DETOLIT PEM –SP) i preko 100mm (DETOLIT PE I DETOLIT PEM). Fleksibilnost sastava kao i moguće prisustvo metalnog praha omogućava njihovu efikasnu primenu u mekim, srednje čvrstim i čvrstim stenskim masama. Ni jedna komponenta koja ulazi u sastav Detolita nije eksplozivna. Spajanje goriva i oksidanta u eksplozivnu smešu vrši se u toku punjenja minske bušotine, a regulisanje gustine se obavlja hemijskom gasifikacijom. Iniciranje se vrši pentolitskim pojačnicima sa dna minskih bušotina.

 

FaLang translation system by Faboba