DOWNLOAD SEKCIJA
Proizvodi, Brošure, Info

Info Centar

U skladu sa Zakonom o tršištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011,112/2015 i 108/2016), Pravilnikom o službenom registru informacija (Sl. Glasnik RS br. 22/2017) i Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. Glasnik RS br. 14/2012, 5/2015 i 24/2017), Trayal Korporacija objavljuje Godišnji izveštaj za 2016. godinu. 

Ovde možete preuzeti izveštaj: Godisnji izvestaj

ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА

АД КРУШЕВАЦ

СКУПШТИНА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

11.08.2016.г.

 

TRAJAL KORPORACIJA

AD KRUŠEVAC

Kruševac, dana 22.04.2016.g.

            Na osnovu Odluke Odbora direktora br. 416 od 27.04.2015.godine za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-1307 od 09.07.2015.g. i Odluke Odbora direktora br. 419 od 06.05.2015.g. za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-2407 od 23.07.2015.g., Trayal korporacija AD Kruševac, raspisuje

 

O G L A S

Z A   J A V N U   L I C I T A C I J U

 

TRAJAL KORPORACIJA

AD KRUŠEVAC

Kruševac, dana 18.01.2016.g.

            Na osnovu Odluke Odbora direktora br. 416 od 27.04.2015.godine za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-1307 od 09.07.2015.g. i Odluke Odbora direktora br. 419 od 06.05.2015.g. za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-2407 od 23.07.2015.g., Trayal korporacija AD Kruševac, raspisuje

O G L A S

Z A   J A V N U   L I C I T A C I J U

 

FaLang translation system by Faboba