DOWNLOAD SEKCIJA
Proizvodi, Brošure, Info

TRAJAL KORPORACIJA

AD KRUŠEVAC

Kruševac, dana 18.01.2016.g.

            Na osnovu Odluke Odbora direktora br. 416 od 27.04.2015.godine za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-1307 od 09.07.2015.g. i Odluke Odbora direktora br. 419 od 06.05.2015.g. za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-2407 od 23.07.2015.g., Trayal korporacija AD Kruševac, raspisuje

O G L A S

Z A   J A V N U   L I C I T A C I J U

 

I. PREDMET LICITACIJE

Predmet licitacije je prodaja više teretnih, putničkih, priključnih vozila i drugih osnovnih sredstava i to:

 

Teretna vozila

 

Redni broj

Marka i tip vozila

Godina proizvodnje

Inv. broj

Tehnička ispravnost i lokacija

           Početna cena

1

Kamion, šasija FAP 2226

1987

27823

Nije u funkciji – neregistrovan, lokacija Bučim, R. Makedonija

84.000,00 dinara

2

Kamion, šasija FAP 2226

1983

23578

Nije u funkciji – neregistrovan, lokacija Bučim, R. Makedonija

84.000,00 dinara

3

Kamion 13-14 S bez sanduka

 

18619

Nije u funkciji - neregistrovan, lokacija Bučim, R. Makedonija

57.000,00 dinara

4

Teretno vozilo FAP 1620

1991

32031

Nije u funkciji - neregistrovan, lokacija Bučim, R. Makedonija

65.000,00 dinara

5

Kombi Bus Zastava Rival 30.8N-2800

1991

32063

Nije u funkciji – neregistrovan, lokacija Bučim, R. Makedonija

16.800,00 dinara

6

Zastava Yugo skala poly

1993

49657

Neispravno, lokacija Parunovac

8.500,00 dinara

7

Zastava Yugo skala poly

1993

49658

Neispravno, lokacija Parunovac

 

8.500,00 dinara

8

ZASTAVA FLORIDA 1.3 poly

2001

46606

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

14.571,95 dinara

9

ZASTAVA FLORIDA 1.3 poly

2003

47616

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

10.000,00 dinara

10

ZASTAVA FLORIDA 1.3 poly

2007

48128

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

167.200,00 dinara

11

ZASTAVA FLORIDA 1.6 poly

2007

48132

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

141.900,00 dinara

12

ZASTAVA 35.8 HNF kombi

1997

42486

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

16.200,00 dinara

13

ZASTAVA TURBO RIVAL 35.10

2000

44082

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

19.800, 00 dinara

14

ZASTAVA 83,12 AD kamion

1990

31658

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

154.353,95 dinara

15

1995

40140

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

99.301,98 dinara

16

FAP 1620 BD kamion furgon

1990

31514

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

50.000,00 dinara

17

FAP 1620 BD kamion furgon

1991

32034

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

80.000,00 dinara

18

FAP 1620 BD kamion

1997

41825

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

     441.078,66 dinara

19

FAP 1620 BD kamion

1997

41858

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

133.376,57 dinara

20

FAP 1935 VBD kamion

1991

32032

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

448.608,72 dinara

21

FAP 2229 BDT tegljač

1993

40288

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

254.461,09 dinara

22

VOLVO FH 12 RB kamion

1996

41479

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

556.571,52 dinara

23

VOLVO FH 12 RB kamion

1996

41480

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

347.857,20 dinara

24

VOLVO FH 12 RB kamion

1996

41477

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

504.392,94 dinara

25

VOLVO FH 12 TB tegljač

1996

41476

Nije u funkciji - potrebna ulaganja,lokacija Parunovac

202.162,08 dinara

26

AUTOBUS SANOS 515 12

1993

38610

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

213.597,29 dinara

27

ŠASIJA 2225 BK

 

19324

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

35.000,00 dinara

28

SLARY PP 132

1978

18250

Nije u funkciji- potrebna ulaganja, lokacija Bor

15.000,00 dinara

 

Putnička vozila

 

Redni broj

Marka i tip vozila

Godina proizvodnje

Inv. broj

Tehnička ispravnost i lokacija

Početna cena

1

Mercedes, S 600 L putnički

2000

44650

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

488.788,20 dinara

2

Mercedes, 600 SEL

putnički

1993

38700

Nije u funkciji – potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

263.268,66 dinara

3

AUDI,   A8 QUATRO putničko

1996

43599

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

225.913,68 dinara

4

VOLVO 850 2.5 karavan putničko

1997

41750

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

           99.787,79 dinara

5

AUDI A 6 2.6 putničko

1995

40860

Nije u funkciji potrebna-ulaganja, lokacija Parunovac

           93.576,45 dinara

6

CITROEN C8 2.2 HDI putničko

2003

47662

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

254.606,64 dinara

7

FIAT TEMPRA 1.6S putničko

1998

43593

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

         20.195,94 dinara

8

ZASTAVA KORAL 1.1 IN putničko

2007

48133

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

         69.448,16 dinara

9

ZASTAVA TEMPO 1.1 putničko

1997

41824

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

             8.000,00 dinara

10

ZASTAVA 101 SKALA C putničko

1998

42740

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

             8.500,00 dinara

11

1995

40874

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

118.530,17 dinara

12

FIAT TEMPRA 1. 6S

1998

42903

Nije u funkciji potrebna-ulaganja, lokacija Parunovac

         25.244,93 dinara

13

FIAT TEMPRA 1. 6S

1998

42901

Nije u funkciji- potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

   21.205,74 dinara

14

ZASTAVA 101 SKALA 55

1999

43586

Nije u funkciji potrebna-ulaganja, lokacija Parunovac

             8.500,00 dinara

15

FIAT CROMA 2.0 LESK putničko

1995

41459

Nije u funkciji potrebna-ulaganja, lokacija Parunovac

   37.402,67 dinara

16

ZASTAVA 101 TEMPO putničko

2000

44760

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

             6.680,00 dinara

17

ZASTAVA 101 putničko

1999

43590

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

             6.680,00 dinara

18

ZASTAVA YUGO TEMPO 1.3

2002

47834

Nije u funkciji- potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

   24.697,06 dinara

19

ZASTAVA 10 1.2 putničko

2008

48678

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

   52.910,23 dinara

20

LADA NIVA 1.6 putničko

1995

40153

Nije u funkciji potrebna-ulaganja, lokacija Majdanpek

             9.600,00 dinara

21

LADA NIVA 1.6 putničko

1990

31701

Nije u funkciji- potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

             9.600,00 dinara

22

ZASTAVA YUGO 1.1 putničko

1997

40766

Nije u funkciji- potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

           6.000,00 dinara

23

AUDI 100 A 6 putničko

1994

37765

Nije u funkciji-potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

115.410,96 dinara

 

Priključna vozila

 

Redni broj

Marka i tip vozila

Godina proizvodnje

Inv. broj

Tehnička ispravnost i lokacija

Početna cena

1

GOŠA FPJ-18 prikolica

1997

41691

Nije u funkciji-potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

32.500,00 dinara

2

GOŠA FPJ-18 prikolica

1997

41690

Nije u funkciji-potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

198.529,84 dinara

3

GOŠA FPJ-18 prikolica

1997

41689

Nije u funkciji-potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

224.750,76 dinara

4

GOŠA EPP 34 polu prikolica

1996

40398

Nije u funkciji-potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

         88.654,29 dinara

5

GOŠA EPP 34 polu prikolica

1991

32313

Nije u funkciji-potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

177.308,58 dinara

6

GOŠA EPP 34 polu prikolica

1997

41687

Nije u funkciji-potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

         85.837,42 dinara

7

GOŠA EPP   prikolica

1982

24745

Nije u funkciji-potrebna ulaganja, lokacija Bor

       38.000,00 dinara

8

Cisterna GOŠA

poluprikolica za mazut

1992

37802

Nije u funkciji-potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

308.289,76 dinara

 

Druga osnovna sredstva

 

Redni broj

Marka i tip osn. sredstva

Godina proizvodnje

Inventarni broj

Tehnička ispravnost i početna cena

Početna cena

1

Traktorska prikolica jeden litostroj

2004

47856

Nije u funkciji - neregistrovan, lokacija Bučim, R. Makedonija

13.000,00 dinara

2

Dizel viljuškar V 200

1979

16940

Nije u funkciji – neregistrovan, Lokacija Bučim, R. Makedonija

35.000,00 dinara

3

Traktor IMT 533

1980

(FZS)

18785

Neispravno, lokacija Parunovac

32.000,00 dinara

4

Viljuškar TU-16 DIZEL

1991

(FZS)

32019

Neispravno, lokacija Parunovac

38.000,00 dinara

5

INDOS 38/2015 Dizel viljuškar

1982

(Majdanpek)

32136

Neispravno, lokacija Majdanpek

18.000,00 dinara

6

Električna kolica „Rade Končar“ EKS 1001

1989

(FEP)

30456

Neispravno, lokacija Parunovac

           6.480,00 dinara

7

Motorna kolica Čelik Križevci DFC25/14

1989

(FEP)

21136

Neispravno, lokacija Parunovac

           2.800,00 dinara

8

Traktor IMT

1979

16943

Nije u funkciji - neregistrovan, lokacija, Bučim, R. Makedonija

28.000,00 dinara

 

 

II. PRAVO, USLOVI UČEŠĆA I LICITACIONI KORAK

            Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica, s tim što je za fizičko lice obavezna lična karta, a za pravno lice, ukoliko učesnik licitacije nije neposredno zakonski zastupnik, odnosno zastupnik, potrebno je uredno overeno punomoćje za učešće.

            Učesnici licitacije iz stava 1, u obavezi su da uplate pre početka licitacije depozit od 10% iznosa početne cene predmeta koji se licitira, na račun Trayal korporacije, br. 160-7026-47, Banka Intese, sa naznakom „depozit za učešće na javnoj licitaciji“.

            Učesnici licitacije, fizička lica, dužni su neposredno pred početak licitacije da komisiji, zajedno sa dokazom o uplati depozita, predaju pisanu izjavu sa identifikacionim podacima, a ista treba da sadrži: ime, prezime, JMBG, broj računa na koji će mu biti vraćen iznos depozita ukoliko odustane od licitacije ili ne bude izlicitirao osnovno sredstvo.         

            Učesnici licitacije, pravna lica, takođe treba da dostave podatke za pravno lice, naziv, sedište, matični broj, poreski broj, broj računa. Izjava treba da bude potpisana i overena od strane zakonskog zastupnika, odnosno zastupnika pravnog lica i klauzulu da prihvata uslove licitacije.  

            Licitacioni korak iznosi 2000,00 dinara.

            Licitacija po svakom predmetu prodaje biće održana bez obzira na broj prijavljenih, a ako postoji samo jedan učesnik (licitant), isti je obavezan da prihvati početnu cenu.         

  

III. ODRŽAVANJE LICITACIJE

            Javna licitacija će biti održana 26.01.2016.g. sa početkom u 11 časova, u prostorijama privrednog društva, na adresi Miloša Obilića bb u Kruševcu.

            Svi predmeti prodaje koji se nalaze na lokaciji u Parnovcu mogu se pogledati u periodu od 20 do 25.01.2016.godine (sem subote i nedelje), u vremenu od 08 časova do 14 časova.

            Ostali predmeti prodaje mogu se pogledati na lokaciji na kojoj se nalaze u istom periodu.

          Ukoliko prva licitacija ne uspe, bice raspisana nova licitacija.

  

IV. OSTALO

            Predmeti prodaje kupuju se u viđenom stanju, bez prava na reklamaciju.

           Učesnik na licitaciji koji ponudi najvišu cenu, proglašava se kupcem i dužan je u roku od 8 dana da zaključi ugovor o kupoprodaji, u protivnom, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povraćaj depozita.

            Za vozila koja se nalaze na drugim lokacijama Bor i Majdanpek, kao za vozila na lokaciji Bučim u Republici Makedoniji, licitacija će se izvršiti pod istim uslovima kao i licitacija u Kruševcu, uz učešće ovlašćenih lica sa specijalnim punomoćjem koja će biti u obavezi da odmah, nakon prodaje i naplate predmetnih vozila, odnosno drugih osnovnih sredstava, novčana sredstva uplate na račun Trayal korporaacije.

            Kupcu sa kojim bude zaključen ugovor o kupoprodaji iznos depozita biće uračunat u kupoprodajnu cenu.

            Porez na promet i prenos snosi kupac.

 

19.01._poslednja_strana.jpg

FaLang translation system by Faboba