DOWNLOAD SEKCIJA
Proizvodi, Brošure, Info

 

TRAJAL KORPORACIJA

AD KRUŠEVAC

Kruševac, dana 22.04.2016.g.

            Na osnovu Odluke Odbora direktora br. 416 od 27.04.2015.godine za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-1307 od 09.07.2015.g. i Odluke Odbora direktora br. 419 od 06.05.2015.g. za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-2407 od 23.07.2015.g., Trayal korporacija AD Kruševac, raspisuje

 

O G L A S

Z A   J A V N U   L I C I T A C I J U

 

 

I. PREDMET LICITACIJE

Predmet licitacije je prodaja više teretnih, putničkih, priključnih vozila i drugih osnovnih sredstava i to:

 

Teretna vozila

 

Redni broj

Marka i tip vozila

Godina proizvodnje

Inv. broj

Tehnička ispravnost i lokacija

           Početna cena

1

Zastava Yugo skala poly

1993

49657

Neispravno, lokacija Parunovac

8.500,00 dinara

2

Zastava Yugo skala poly

1993

49658

Neispravno, lokacija Parunovac

8.500,00 dinara

3

ZASTAVA FLORIDA 1.3 poly

2001

46606

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

14.571,95 dinara

4

ZASTAVA FLORIDA 1.3 poly

2003

47616

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

10.000,00 dinara

5

ZASTAVA FLORIDA 1.3 poly

2007

48128

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

167.200,00 dinara

6

ZASTAVA FLORIDA 1.6 poly

2007

48132

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

141.900,00 dinara

7

ZASTAVA 79.12 D kamion

1995

40140

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

99.301,98 dinara

8

FAP 1620 BD kamion

1997

41825

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

     441.078,66 dinara

9

VOLVO FH 12 RB kamion

1996

41480

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

347.857,20 dinara

10

VOLVO FH 12 RB kamion

1996

41477

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

504.392,94 dinara

 


Putnička vozila

 

Redni broj

Marka i tip vozila

Godina proizvodnje

Inv. broj

Tehnička ispravnost i lokacija

Početna cena

1

Mercedes, S 600 L putnički

2000

44650

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

488.788,20 dinara

2

Mercedes, 600 SEL

putnički

1993

38700

Nije u funkciji – potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

263.268,66 dinara

3

AUDI, A8 QUATRO putničko

1996

43599

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

225.913,68 dinara

4

VOLVO 850 2.5 karavan putničko

1997

41750

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

           99.787,79 dinara

5

AUDI A 6 2.6 putničko

1995

40860

Nije u funkciji potrebna-ulaganja, lokacija Parunovac

           93.576,45 dinara

6

CITROEN C8 2.2 HDI putničko

2003

47662

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

254.606,64 dinara

7

ZASTAVA KORAL 1.1 IN putničko

2007

48133

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

         69.448,16 dinara

8

ZASTAVA TEMPO 1.1 putničko

1997

41824

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

             8.000,00 dinara

9

ZASTAVA 101 SKALA C putničko

1998

42740

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

             8.500,00 dinara

10

AUDI A 6 2.6

1995

40874

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

118.530,17 dinara

11

FIAT TEMPRA 1. 6S

1998

42903

Nije u funkciji potrebna-ulaganja, lokacija Parunovac

         25.244,93 dinara

12

ZASTAVA 101 SKALA 55

1999

43586

Nije u funkciji potrebna-ulaganja, lokacija Parunovac

             8.500,00 dinara

13

FIAT CROMA 2.0 LESK putničko

1995

41459

Nije u funkciji potrebna-ulaganja, lokacija Parunovac

    37.402,67 dinara

14

ZASTAVA 101 TEMPO putničko

2000

44760

Nije u funkciji - potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

             6.680,00 dinara

15

ZASTAVA YUGO TEMPO 1.3

2002

47834

Nije u funkciji- potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

    24.697,06 dinara

16

ZASTAVA YUGO 1.1 putničko

1997

40766

Nije u funkciji- potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

           6.000,00 dinara

17

AUDI 100 A 6 putničko

1994

37765

Nije u funkciji-potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

115.410,96 dinara

 

 

Priključna vozila

 

Redni broj

Marka i tip vozila

Godina proizvodnje

Inv. broj

Tehnička ispravnost i lokacija

Početna cena

1

GOŠA FPJ-18 prikolica

1997

41691

Nije u funkciji-potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

  32.500,00 dinara

2

GOŠA EPP 34 polu prikolica

1991

32313

Nije u funkciji-potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

177.308,58 dinara

3

Cisterna GOŠA

poluprikolica za mazut

1992

37802

Nije u funkciji-potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

308.289,76 dinara

 

Druga osnovna sredstva

 

Redni broj

Marka i tip osn. sredstva

Godina proizvodnje

Inventarni broj

Tehnička ispravnost i početna cena

Početna cena

1

Traktor IMT 533

1980

18785

Neispravno, lokacija Parunovac

32.000,00 dinara

2

Viljuškar TU-16 DIZEL

1991

32019

Neispravno, lokacija Parunovac

38.000,00 dinara

 

 

II.PRAVO, USLOVI UČEŠĆA I LICITACIONI KORAK

            Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica, s tim što je za fizičko lice obavezna lična karta, a za pravno lice, ukoliko učesnik licitacije nije neposredno zakonski zastupnik, odnosno zastupnik, potrebno je uredno overeno punomoćje za učešće.

 

            Učesnici licitacije iz stava 1, u obavezi su da uplate pre početka licitacije depozit od 10% iznosa početne cene predmeta koji se licitira, na račun Trayal korporacije, br. 160-7026-47, Banka Intese, sa naznakom „depozit za učešće na javnoj licitaciji“ i obaveznom naznakom za koje osn. sredstvo uplaćuju depozit.

 

            Učesnici licitacije, fizička lica, dužni su neposredno pred početak licitacije da komisiji, zajedno sa dokazom o uplati depozita, predaju pisanu izjavu sa identifikacionim podacima, a ista treba da sadrži: ime, prezime, JMBG, broj računa na koji će mu biti vraćen iznos depozita ukoliko odustane od licitacije ili ne bude izlicitirao osnovno sredstvo.

 

            Učesnici licitacije, pravna lica, takođe treba da dostave podatke za pravno lice, naziv, sedište, matični broj, poreski broj, broj računa. Izjava treba da bude potpisana i overena od strane zakonskog zastupnika, odnosno zastupnika pravnog lica sa klauzulom da prihvata uslove licitacije.

 

            Licitacioni korak iznosi najmanje 2.000,00 dinara, a najviše 10.000,00 dinara.

 

            Licitacija po svakom predmetu prodaje biće održana bez obzira na broj prijavljenih, a ako postoji samo jedan učesnik (licitant), isti je obavezan da prihvati početnu cenu.

 

III. ODRŽAVANJE LICITACIJE

            Javna licitacija će biti održana dana 10.05.2016.g., sa početkom u 13,00 časova u prostorijama privrednog društva, na adresi Miloša Obilića bb u Kruševcu.

 

            Svi predmeti prodaje koji se nalaze na lokaciji u Parnovcu mogu se pogledati dana 10.05.2016.g. na dan održavanja licitacije u periodu od 08 do 12 časova.

 

            Lice za kontakt Dejan Bukovac, telefon 0628898650.

 

OBJAVA_LICITACIJE.jpg

 

FaLang translation system by Faboba