DOWNLOAD SEKCIJA
Proizvodi, Brošure, Info

Proizvodnja aktivnih ugljeva u okviru Fabrike zaštitnih sredstava, ima bogatu i dugu tradiciju. Posle Prvog svetskog rata, sa razvojem sredstava za zaštitu lica i respiratornih organa, pokrenuta je proizvodnja aktivnih ugljeva. Do danas je razvijena čitava lepeza aktivnih ugljeva koji nalaze široku primenu u mnogim oblastima.
Sve veća ugroženost radne i životne sredine, naročito vode i vazduha, učinili su da aktivni ugljevi postanu nezamenjivi u postupku prečišćavanja voda i vazduha, ali i u raznim tehnološkim procesima hemijske, prehrambene, farmaceutske i drugih grana industrije.
Dugogodišnje iskustvo i savremene tehnologije proizvodnje aktivnih ugljeva obezbeđuju pouzdani kvalitet koji odgovara svetskim standardima. To potvrđuju i mnoge referentne primene u zemlji i svetu.

ugljevi za sajt


Prema svojoj nameni aktivni ugljevi se dele na:
- Aktivni ugljevi za prečišćavanje vode i drugih tečnostti
- Aktivni ugljevi za prečišćavanje vazduha i gasova i rekuperaciju para i gasova
- Aktivni ugljevi za industrijsku primenu
- Aktivni ugljevi za medicinsku primenu.

1. AKTIVNI UGLJEVI ZA PREČIŠĆAVANJE VODE I DRUGIH TEČNOSTI

Voda koja sadrži neželjene primese i nečistoće, mora se odgovarajućim aktivnim ugljevima prečistiti do zahtevanog kvaliteta njene primene. Za adsorpciju pomenutih sastojaka koriste se sledeći aktivni ugljevi:
- za prečišćavanje voda za piće
K-81/B; KCS; KRF; H – granulisani, zrnčasti i estrudirani aktivni ugljevi
K/B; ACP 900/10 – aktivnu ugljevi u prahu
- za prečišćavanje mineralnih voda
K-81/B; KCS; H – granulisani, zrnčasti i estrudirani
- za prečišćavanje otpadnih voda
K-81/B; KCS; KRF – granulisani, zrnčasti
H; H-1 – granulisani, estrudirani
- za dehloraciju
K-81/B; KCS; KRF – granulisani, zrnčasti
H – granulisani, estrudirani
Regeneracijom ili reaktivacijom aktivnih ugljeva, koji su bili zasićeni nekim adsorbentom, obezbeđuje se ponovo njihova efikasna primena.

2. AKTIVNI UGLJEVI ZA PREČIŠĆAVANJE VAZDUHA

Za prečišćavanje vazduha od mirisa i gasova, koristi se više vrsta aktivnih ugljeva:
- za prečišćavanje vazduha u individualnoj zaštiti
KI-91/A; KI-91/B; KI-2001/K; KI-2001/BE; KI-2001/ABEK – granulisani, zrnčasti
- za prečišćavanje vazduha u kolektivnoj zaštiti
KZ-81 – granulisani, zrnčasti
R; H – granulisani, estrudirani
- za specijalnu (NBC) individualnu ili kolektivnnu zaštitu
KZI-81; KI-81-3 – granulisani, zrnčasti

3. AKTIVNI UGLJEVI ZA PRIMENU U INDUSTRIJI

Primena aktivnih ugljeva u mnogim granama industrije ima za cilj poboljšanje kvaliteta proizvoda, zaštitu radne i životne sredine kao i poboljšanje ekonomičnosti procesa proizvodnje. Najvažnije oblasti primene aktivnih ugljeva su:
- prehrambena industrija
S2A(6-8); S2A/S – aktivni ugljevi u prahu
- farmaceutska industrija
S1; S2: G – aktivni ugljevi u prahu
- hemijska i naftna industrija
ACRC(2-2,5); ACRC MP(10x30) – granulisani, zrnčasti
- nuklearne centrale
K-Ne – granulisani, zrnčasti
- prečišćavanje gasova
K-88; KI-88 – granulisani, zrnčasti
R; H – granulisani, estrudirani
- rekuperacija para i gasova
R; H – granulisani, estrudirani

4. AKTIVNI UGLJEVI ZA PRIMENU U MEDICINI

Aktivnu ugljevi u prahu, za medicinske svrhe, koriste se kao granule ili tablete. Delotvornost aktivnih ugljeva bazira se na adsorpciji otrova i toksina koji podstiču razmenu materija, bakterija ili zapaljenja stomačno-crevnog trakta. Najviše su u primeni sledeći ugljevi:
- humani lekovi
MEKS-95
- veterinarski lekovi
MEKS-95V

tabela aktivnih ugljeva

 

FaLang translation system by Faboba