DOWNLOAD SEKCIJA
Proizvodi, Brošure, Info

Lični pribor za dekontaminaciju, LPD-M3

LPDsl1

Lični pribor za dekontaminaciju, LPD-M3 je veoma efikasno sredstvo namenjeno

za hemijsku dekontaminaciju otkrivenih delova tela, opreme i naoružanja. Može

se koristiti i za dekontaminaciju delova odeće.

Pribor je oblika specijaine rukavice bez prstiju. Ova je rukavica izradjene od sitaste

i gumirane tkanine, napunjene sprašenom glinom, sa jedne strane i meke tekstilne

materije sa druge strane.

Ovaj pribor je spakovan u vodootpornu kesicu od aluminijusmske folije, prekrivenu

polietilenom, na kojoj se nalazi uputstvo za rukovanje. Pribor je namenjen za

jednokratnu upotrebu.

Dekontaminacija BOt tipa iperit, soman i VX je rešena upijanjem kapi BOt i

adsorpcijom glinom.

Dekontaminacija se priborom LPD-M3 lako obavlja na sledeći način: Korisnik nosi

dekontaminacioni pribor LPD M-3 u svom džepu, što je omoguóeno dimenzijama

pribora. Kada korisnik bude kontaminiran, ili njegova odeća, oružje ili oprema, on

otvara pribor, stavlja rukavicu na ruku i tapkanjem istresa adsorpcionu glinu na

kontaminirano mesto. Nakon nekoliko minuta mekim tekstilnim materijalom koji je

smešten sa druge strane rukavice korisnik uklanja glinu. Ovime je dekontaminacija

završena.

- Gabaritne mere LPD-M3 su 170 x 120 x 35 mm.

- Masa LPD-M3 je oko 150 grama.

- Masa gline u rukavici je oko 100 grama.

- Tkanina rukavice pribora je propustljiva i obezbeđuje ispadanje najmanje 90 g

gline pri postupku dekontaminacije u vremenu od 10 minuta.

- Vreme potrebno za pripremu pribora za dekontaminaciju je najviše 1 minut.

     - Temperaturni opseg primene je od -25°C do +55°C.

     - Vek skladištenja je 5 godina.

 

LPDsl2

FaLang translation system by Faboba