DOWNLOAD SEKCIJA
Proizvodi, Brošure, Info

Filteri

Trayal Korporacija raspolaže kompletnim asortimanom filtera za respiratornu zaštitu od štetnog uticaja otrovnih gasova, para i prašine. Svojim kvalitetom filteri zadovoljavaju zahteve evropskih normi (EN) a poseduju i CE sertifikate. Filteri za čestice odgovaraju zahtevima EN 143 a gasni i kombinovani filteri normama EN 141.

Primena filtera uslovljena je sledećim zahtevima:
- da u atmosferi ima više od 17% Vol kiseonika,
- da su poznati sastav, vrsta i karakteristike štetnih materija u atmosferi,
- da štetnih materija u atmosferi bude manje od maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK).

tabela-0

Filteri

Predfilteri

tabela 1

tabela 2

tabela 3

tabela 4

 

tabela 5

 Kombinovani filter u sklopu sa odgovarajućom maskom je namenjen za zaštitu disajnih organa od štetnog delovanja otrovnih gasova, para i čestica.

A2B2E2K2P3

Filter CBRN 30, u atmosferi koja sadrži više od 17% kiseonika, pruža odgovarajuću CBRN zaštitu od mnogobrojnih toksičnih gasova i para: Amonijak, Hlorcijan, Cikloheksan, Hlor, Formaldehid, Cijanovodonik, Vodoniksulfid, Azotdioksid, Fozgen, Fosfin, Sumpordioksid itd.

 CBRN 30

 Filter CO CBRN  obezbeđuje zaštitu respiratornih organa korisnika ličnih zaštitnih sredstava od hemijskih, bioloških, radioloških I nuklearnih agenasa u obliku gasova, para ili aerosola.

 CO CBRN

Kombinovani Filter CS  je specijalno dizajniran za potrebe policije.  Filter, u atmosferi koja sadrži više od 17% kiseonika, pruža odgovarajuću zaštitu od  Hloracetofenona (HAF) i O-hlorbenziliden malononitrila (CS). Filter pruža adekvatnu zaštitu i od neorganskih i kiselih gasova i para a prema preporuci prizvođača.      

                                      
CS 

Filter M2, u atmosferi koja sadrži više od 17% kiseonika, pruža odgovarajuću zaštitu od radioaktivne, biološke i hemijske kontaminacije u kapljičastom, aerosolnom, parnom i gasnom stanju.

M-2 

Kombinovani filter M3, u atmosferi koja sadrži više od 17% kiseonika, pruža odgovarajuću zaštitu od ratnih hemijskih agenasa u obliku kapi, para, gasova i čvrstih i tečnih aerosola i radioaktivnih čestica.

 M-3

Filter S 2016, u atmosferi koja sadrži više od 17% kiseonika, pruža odgovarajuću CBRN zaštitu od mnogobrojnih toksičnih gasova i para: Amonijak, Hlorcijan, Cikloheksan, Hlor, Formaldehid, Cijanovodonik, Vodoniksulfid, Azotdioksid, Fozgen, Fosfin, Sumpordioksid itd.

S 2016 

FaLang translation system by Faboba