DOWNLOAD SEKCIJA
Proizvodi, Brošure, Info

Štitnici za lice

Za zaštitu očiju i lica od štetnog uticaja čvrstih i tečnih materijala, TRAYAL poseduje štitnike za lice. Rade se u univerzalnoj veličini i prilagodljivi su svakoj veličini glave.

U radnim sredinama gde se javljaju štetne materije u čvrstom, tečnom ili gasovitom stanju potrebno je obezbediti i zaštitu čula vida. Tamo gde postoji opasnost od uticaja buke treba obezbediti zaštitu čula sluha. TRAYAL nudi svoje proizvode zaštite očiju i sluha.

U metaloprerađivačkoj, tekstilnoj i mašinskoj industriji, građevinarstvu i tamo gde se u radnoj sredini javlja povećana buka, TRAYAL nudi čepiće za uši. Na raspolaganju su dva tipa: AF-20 i AF-21.

AF-20

Štitnik ŠT-1 izrađen je sa providnim zastorom od polimernog materijala. Pruža potpunu preglednost korisniku ne ometajući ga pri radu.

ST-1

 

Štitnik ŠT-2, sa zastorom od žičane mreže, štiti lice od povreda čvrstim predmetima. Ne umanjuje vidno polje.

ST-2

 

 U hemijskoj industriji, gradjevinarstvu i svuda gde su ugrožene oči koristiti zaštitne naočare ZN-1.

ZN-1 crvene

FaLang translation system by Faboba