DOWNLOAD SEKCIJA
Proizvodi, Brošure, Info

Zaštitne maske

Dečija maska MD-1 je namenjena za zaštitu organa za disanje, očiju i lica dece uzrasta od 6 do 15 godina, od radiološke, biološke i hemijske kontaminacije u vidu gasova, para, čvrstih i tečnih aerosola i čestica prašine.

  ZM MD-1

Zaštitna maska Panorama B-2G zajedno sa ugrađenim filterom je sredstvo namenjeno za zaštitu disajnih organa, lica i očiju od štetnog delovanja otrovnih gasova, para, čestica prašine, dima i magle u zavisnosti od vrste ugrađenog filtera.

 B-2G copy

Maska je namenjena za zaštitu disajnih organa, lica i očiju ljudi od RHB kontaminacije u vidu kapi, gasova, para čvrstih i tečnih aerosola i čestica prašine nastalih kao posledica upotrebe nuklearnog, hemijskog i biološkog oružja. Maka pruža zaštitu uz odgovarajuće filtere od kontaminacija nastalih od hemijskih udesa.

 ZM M2

Maska je namenjena za zaštitu disajnih organa, lica i očiju ljudi od RHB kontaminacije u vidu kapi, gasova, para čvrstih i tečnih aerosola i čestica prašine nastalih kao posledica upotrebe nuklearnog, hemijskog i biološkog oružja. Maska pruža zaštitu uz odgovarajuće filtere od kontaminacija nastalih od hemijskih udesa.

 ZM M2F

Maska je namenjena za zaštitu disajnih organa, lica i očiju ljudi od RHB kontaminacije u vidu kapi, gasova, para čvrstih i tečnih aerosola i čestica prašine nastalih kao posledica upotrebe nuklearnog, hemijskog i biološkog oružja. Maka pruža zaštitu uz odgovarajuće filtere od kontaminacija nastalih od hemijskih udesa.

ZM M2FV

Zaštitna maska M3  (NBC)

 M3-obe-strane

FaLang translation system by Faboba