Info center

Please stay informed about events in Trayal Corporation

Oglas za javnu licitaciju 22.04.2016.

January 26, 2017 / Info center

TRAJAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC Kruševac, dana 22.04.2016.g.             Na osnovu Odluke Odbora direktora br. 416 od 27.04.2015.godine za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-1307 od 09.07.2015.g. i Odluke Odbora direktora br. 419 od 06.05.2015.g. za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-2407 od 23.07.2015.g., Trayal korporacija AD Kruševac, raspisuje   […]