Info centar

Informišite se o aktuelnostima u Trayal Korporaciji

Godišnji izveštaj za 2016. godinu

јун 8, 2017 / Info centar

U skladu sa Zakonom o tršištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011,112/2015 i 108/2016), Pravilnikom o službenom registru informacija (Sl. Glasnik RS br. 22/2017) i Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. Glasnik RS br. 14/2012, 5/2015 i 24/2017), Trayal Korporacija objavljuje Godišnji izveštaj za 2016. godinu. […]

Godišnji izveštaj za 2017. godinu

април 27, 2018 / Info centar

Godišnji izveštaj za 2017. godinu,  u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS. br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), Pravilnikom o službenom registru informacija (Sl. glasnik RS br. 22/2017) i Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 14/2012, 5/2015 i 24/2017). Godišnji izveštaj […]

Godišnji izveštaj za 2018. godinu

април 25, 2019 / Info centar

Godišnji izveštaj za 2018. godinu,  u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS. br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), Pravilnikom o službenom registru informacija (Sl. glasnik RS br. 22/2017) i Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 14/2012, 5/2015 i 24/2017). Godišnji izveštaj […]

Odluka o održavanju XXIV vanredne sednice Skupštine akcionara 03.12.2018.

децембар 3, 2018 / Info centar

Odluka o sazivanju XIII redovne sednice Skupštine akcionara 26.06.2019.

мај 28, 2019 / Info centar

Odluka o sazivanju XXV vanredne sednice Skupštine akcionara 20.02.2019.

фебруар 21, 2019 / Info centar

Odluka za XXIV vanrednu sednicu Skupstine akcionara 26.11.2018.

новембар 6, 2018 / Info centar

Poziv za XII redovnu sednicu Skupštine akcionara 18.06.2018.

мај 17, 2018 / Info centar

  

Poziv za XIII redovnu sednicu Skupštine akcionara 26.06.2019.

мај 28, 2019 / Info centar

Poziv za XXIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara 13.12.2017.

новембар 22, 2017 / Info centar