Info centar

Informišite se o aktuelnostima u Trayal Korporaciji

Godišnji izveštaj za 2016. godinu

jun 8, 2017 / Info centar

U skladu sa Zakonom o tršištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011,112/2015 i 108/2016), Pravilnikom o službenom registru informacija (Sl. Glasnik RS br. 22/2017) i Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. Glasnik RS br. 14/2012, 5/2015 i 24/2017), Trayal Korporacija objavljuje Godišnji izveštaj za 2016. godinu. […]

Obaveštenje o XXI vanrednoj sednici Skupštine akcionara 19.07.2017.

jul 21, 2017 / Info centar

Oglas za javnu licitaciju 22.04.2016.

april 22, 2016 / Info centar

Na osnovu Odluke Odbora direktora br. 416 od 27.04.2015.godine za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-1307 od 09.07.2015.g. i Odluke Odbora direktora br. 419 od 06.05.2015.g. za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-2407 od 23.07.2015.g., Trayal korporacija AD Kruševac, raspisuje oglas za javnu licitaciju

Oglas za javnu licitaciju 18.01.2016.

januar 18, 2016 / Info centar

Na osnovu Odluke Odbora direktora br. 416 od 27.04.2015.godine za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-1307 od 09.07.2015.g. i Odluke Odbora direktora br. 419 od 06.05.2015.g. za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-2407 od 23.07.2015.g., Trayal korporacija AD Kruševac, raspisuje oglas za javnu licictaciju

Oglas za javnu licitaciju 18.01.2016.

februar 7, 2017 / Info centar

TRAJAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC Kruševac, dana 22.04.2016.g.             Na osnovu Odluke Odbora direktora br. 416 od 27.04.2015.godine za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-1307 od 09.07.2015.g. i Odluke Odbora direktora br. 419 od 06.05.2015.g. za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-2407 od 23.07.2015.g., Trayal korporacija AD Kruševac, raspisuje   […]

Poziv za X redovnu sednicu Skupštine akcionara

maj 17, 2016 / Info centar

Poziv za X redovnu sednicu Skupštine akcionara

Poziv za XI redovnu sednicu skupštine akcionara 19.6.2017.

jun 8, 2017 / Info centar

Poziv za XX vanrednu sednicu Skupštine akcionara

april 21, 2017 / Info centar

Poziv za XXI vanrednu sednicu Skupštine akcionara 19.07.2017.

jun 28, 2017 / Info centar

Zapisnik sa XI redovne godišnje sednice Skupštine akcionara 19.06.17

jul 5, 2017 / Info centar

Са XI редовне годишње седнице Скупштине акционара Предузећа за производњу гумарских и хемијских производа Трајал корпорације, АД Крушевац, ул. Паруновачка бб. Zapisnik možete preuzeti ovde: Zapisnik 19.06