Info centar

Informišite se o aktuelnostima u Trayal Korporaciji

Godišnji izveštaj za 2016. godinu

јун 8, 2017 / Info centar

U skladu sa Zakonom o tršištu kapitala (Sl. Glasnik RS br. 31/2011,112/2015 i 108/2016), Pravilnikom o službenom registru informacija (Sl. Glasnik RS br. 22/2017) i Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. Glasnik RS br. 14/2012, 5/2015 i 24/2017), Trayal Korporacija objavljuje Godišnji izveštaj za 2016. godinu. […]

Godišnji izveštaj za 2017. godinu

април 27, 2018 / Info centar

Godišnji izveštaj za 2017. godinu,  u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS. br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), Pravilnikom o službenom registru informacija (Sl. glasnik RS br. 22/2017) i Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 14/2012, 5/2015 i 24/2017). Godišnji izveštaj […]

Obaveštenje o XXI vanrednoj sednici Skupštine akcionara 19.07.2017.

јул 21, 2017 / Info centar

Obaveštenje o XXII vanrednoj sednici Skupštine akcionara 24.08.2017.

август 24, 2017 / Info centar

Poziv za XII redovnu sednicu Skupštine akcionara 18.06.2018.

мај 17, 2018 / Info centar

  

Poziv za XXI vanrednu sednicu Skupštine akcionara 19.07.2017.

јун 28, 2017 / Info centar

Poziv za XXIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara 13.12.2017.

новембар 22, 2017 / Info centar

Zapisnik sa XII redovne sednice Skupštine akcionara 18.06.2018.

јул 28, 2018 / Info centar

Zapisnik sa XXII vanredne sednice Skupštine akcionara

септембар 22, 2017 / Info centar

Zapisnik sa XXIII vanredne sednice Skupštine akcionara 13.12.2017.

јануар 17, 2018 / Info centar