Eksplozivi i pirotehnička sredstva

Fabrika eksploziva i pirotehnike je osnovana davne 1889.godine kao barutana „OBILIĆEVO“. Tokom svog postojanja više puta je rušena i obnavljana, najpre kao Zavod „OBILIĆEVO“, a potom kao Hemijska industrija „Miloje Zakić“.

Od tada pa do danas razvijena je široka paleta proizvoda eksplozivnih, pirotehničkih i hemijskih sredstava sa potvrđenim kvalitetom, koja je i danas dobro poznata i koristi se u najvećem obimu, kako kod nas tako i u susednim zemljama. Ceo proces proizvodnje je ispraćen upotrebom najkvalitetnijih sirovina i rigoroznom kontrolom poluproizvoda i gotovih proizvoda, a sva ispitivanja se vrše svakodnevno, najsavremenijim uređajima u nađim laboratorijama i poligonima za ispitivanje.

Proces proizvodnje u Fabrici eksploziva i pirotehnike je usklađen sa zahtevima standarda ISO 9001/2015 i potvrđen sertifikatom izdatim od strane sertifikacionog tela TUV Rheinland, a sami proizvodi sa direktivom 2014/23/EU, što znači da je proizvod proizveden po tehničkoj dokumentaciji i da je siguran za proizvodnju, transport i upotrebu, potvrđenim takođe sertifikatima navedenog sertifikacionog tela. Možemo reći da su proizvodi među vodećima u svetu u ovoj oblasti, ne samo zbog rigoroznih testova koje proizvodi moraju proći, već i zbog čestih kontrola proizvodnog procesa od strane nezavisnih proverivača.

Stalna poboljšanja procesa proizvodnje, kvalitet već postojećih proizvoda, razvoj novih proizvoda, zadovoljstvo korisnika, obuke zaposlenih, integracija vrednosti nabavljenih sirovina i proširivanje tržišta, zajedno su ciljevi svih zaposlenih u Fabrici eksploziva i pirotehnike, što je i potvrđeno u Izjavi o politici kvaliteta.

Informacije koje su navedene u ovom katalogu su bazirane na proračunima, testovima i analizama stručnjaka Fabrike eksploziva i pirotehnike pod određenim uslovima. Varijacije mogu da se jave prilikom upotrebe proizvoda u različitim sredinama. Proizvodima mogu rukovati samo kvalifikovana lica, a preporučujemo da se pre upotrebe obavezno pročita Uputstvo za upotrebu ili da se kontaktira naš korisnički servis.

Program fabrike eksploziva i pirotehnike

– Eksplozivi i inicijalna sredstva

– Pirotehnička sredstva

 Tehnički  servis

Budući da ima višedecenijsko iskustvo u proizvodnji i primeni svih vrsta eksploziva, eksplozivnih smeša i inicijalnih sredstava, TRAYAL korporacija A.D. – Kruševac, takođe poseduje i specijalizovan servis za projektovanje i izvođenje minerskih radova.

Ovaj servis obuhvata: projektovanje, izvođenje eksperimentalnih miniranja radi dokazivanja kao i izvođenja proizvodnih miniranja na površinskim kopovima, kamenolomima, a i u uslovima podzemne eksploatacije. Takođe smo u mogućnosti da izvodimo specijalna miniranja u građevinarstvu, kod izrade puteva i ostalih radova kod kojih je moguća upotreba miniranja.

Mi radimo za naše kupce. Mi imamo iskustvo. Iskoristite ga.