Gumeno-tehnička roba

Gumeno-tehnička roba je zajednički naziv za sve vrste proizvoda gumarske industrije i metalne proizvodnje koji se proizvode u pogonu tehničke robe i koji se koriste u drugim granama industrije.
Zavisno od namene, proizvodi moraju biti otporni na mehanička oštećenja, atmosferije, ozon, baze i kiseline, naftne derivate, visoke i niske temperature.
Za izradu gumenih i guma metal delova koriste se sledeći elastomeri: prirodni (NR), stiren-butadienski (SBR), akrilonitril butadien (NBR), hloroprenski (CR) i izobutilen izopren (IIR) u zavisnosti od zahteva i namene. Za izradu metalnih delova i guma metal delova koriste se metalni delovi određenog kvaliteta.

Naglašavamo da sem standardnih programa navedenih na ovom sajtu i to:

-zaštitna sredstva,

-auto industrija,

-teretni saobraćaj,

-merno regulaciona oprema i

-bela tehnika,

možemo brzo i kvalitetno organizovati proizvodnju po narudžbini u alatima kupca ili alatima koje mi proizvedemo prema njihovim zahtevima.

Osim navedenih programa TRAYAL Korporacija može brzo i kvalitetno organizovati proizvodnju gumene obloge za leptiraste zatvarače, za primenu u vodovodnoj industriji.

Za rudarstvo vršimo izradu delova koji se ugrađuju u:

– transportere sa gumenim trakama i

– mlinove za mlevenje rude.

U oblasti tekstilne industrije izrađujemo valjke raznih dimenzija otpornih na hemijska sredstva sa antistatičkim svojstvima i malom propusnošću gasova.