Auto industrija

Pogon tehničke robe koristi celokupni asortiman baznih elastomera prilikom izrade receptura za izradu delova za auto industriju. Za izbor materijala odlučujući su funkcija proizvoda, hemijski, termički i mehanički uticaji prilikom korišćenja. Po pravilu proizvodi za automobilsku industriju mogu da se prave za skoro sve praktične namene u opsegu temperatura koje se kreću od -500do +120 0C upotrebom svih mogućih kombinacija elastomera, dobijenih tehnikom prerade .

U prethodnom period Trayal korporacija je proizvodila kompletan program autodelova za ZASTAVA automobile (proizvodi od čiste gume kao i guma-metala).
U proizvodnom program su rezervni delovi za GOLF II i III:
– Obloga za homokinetički zglob II i III
– Obloga ulja duža za GOLF II i III
– Manžetna homokinetičkog zgloba za FIAT PUNTO .

Takođe u proizvodnom programu su i UNIVERZALNE PATOSNICE koje se ugrađuju u sve tipove vozila jednostavnim isecanjem po obeleženim linijama. Komplet se sastoji iz prednje leve i desne i dve zadnje patosnice Po želji mogu se kupiti i pojedinačno.

Zavesica zadnjeg točka (127951)

Zavesica zadnjeg točka (127951)

Zaptivna guma (137208)

Zaptivna guma (137208)

Zaptivač (146761)

Zaptivač (146761)

Zaptivač (354225)

Zaptivač (354225)

Traverza (58727)

Traverza (58727)

Odstojni čep (141960)

Odstojni čep (141960)

Metlice 520 (397059)

Metlice 520 (397059)

Metlice 480 (397042)

Metlice 480 (397042)

Metlice 400 (154161)

Metlice 400 (154161)

Metlice 340 (154179)

Metlice 340 (154179)

Komplet elastičnog oslonca (16410)

Komplet elastičnog oslonca (16410)

Kaiš nosača srednjeg lonca (194464)

Kaiš nosača srednjeg lonca (194464)

Gumeni zaštitnik (104752)

Gumeni zaštitnik (104752)

Guma za prolaz (102814)

Guma za prolaz (102814)

Elastični oslonac gibnja (109793)

Elastični oslonac gibnja (109793)

Zaštitna obloga za ulje (160689)

Zaštitna obloga za ulje (160689)

Zaštitna obloga za ulje (160663)

Zaštitna obloga za ulje (160663)

Zaštitna kapa ulja (160697)

Zaštitna kapa ulja (160697)

Zaštitna kapa ulja (160671)

Zaštitna kapa ulja (160671)

Zaptivka benzinske pumpe (162750)

Zaptivka benzinske pumpe (162750)

Zaptivač prigušivača (141952)

Zaptivač prigušivača (141952)

Zaptivač (139170)

Zaptivač (139170)

Zaptivač (139188)

Zaptivač (139188)

Zaptivač (137190)

Zaptivač (137190)

Odbojnik oscilirajućeg ramena (167510)

Odbojnik oscilirajućeg ramena (167510)

Obloga za homokinetički zglob (158188)

Obloga za homokinetički zglob (158188)

Naglavak (83626)

Naglavak (83626)

Naglavak (58701)

Naglavak (58701)

Naglavak (102806)

Naglavak (102806)

Komplet prsten (158113)

Komplet prsten (158113)

Komplet pregača (10074)

Komplet pregača (10074)

Zaštitnik od prašine za amortizer (153122)

Zaštitnik od prašine za amortizer (153122)

Zaštitna kapa poluosovine (167528)

Zaštitna kapa poluosovine (167528)

Zaštitna kapica (139097)

Zaštitna kapica (139097)

Šipka sa elastičnim zglobom za menjač brzina (142067)

Šipka sa elastičnim zglobom za menjač brzina (142067)

Odbojnik (63008)

Odbojnik (63008)

Odbojnik (58693)

Odbojnik (58693)

Obloga testera (102822)

Obloga testera (102822)

Nosač motora (311415)

Nosač motora (311415)

Nosač motora (109868)

Nosač motora (109868)

Nosač motora (109884)

Nosač motora (109884)

Komplet elastičnog oslonca (10090)

Komplet elastičnog oslonca (10090)

Kaiš nosača srednjeg lonca (179580)

Kaiš nosača srednjeg lonca (179580)

Gumeni merač šipke ulja (156308)

Gumeni merač šipke ulja (156308)

Elastični odbojnik (10058)

Elastični odbojnik (10058)

Elastični nosač (139162)

Elastični nosač (139162)

Elastični nosač (145326)

Elastični nosač (145326)

Elastična čaura (137216)

Elastična čaura (137216)

Čep (108282)

Čep (108282)

Odbojnik (10041)

Odbojnik (10041)

Čep (108274)

Čep (108274)