Merno-regulaciona tehnika

Izrađujemo veliki broj membrana, koje služe kao razdvojni zidovi, nepropustljivi i pokretni između dva prostora, u principu sa različitim fluidima ili različitim pritiscima.
Upotreba membrane pruža sledeće prednosti: savršena zaptivnost, nikakvo održavanje, nema značajnog pada pritiska usled trenja, malo habanje, dug vek trajanja.
U proizvodnom programu su sledeći tipovi membrana:
Membrana za traktor se izrađuje u crvenoj boji , od gumirane tkanine koja je otporna na naftne derivate.
Membrana pumpe za gorivo izrađuje se u crvenoj boji ,od gumirane tkanine koja je otporna na ulje i benzin.
Ravne membrane od čiste gume tvrdoće 60±5 ºSh, koje su otporne na povišenu temperaturu.
Tanjiraste membrane od gumirane tkanine u više dimenzija od gume otporne na povišenu temperaturu i pritisak, tvrdoće 60±5 ºSh.
Membrana hidrofora od čiste gume za pitku vodu.

Membrana za traktor (217927)

Membrana za traktor (217927)

Membrana benzinske pumpe (162768)

Membrana benzinske pumpe (162768)

Membrana hidrofora (167288)

Membrana hidrofora (167288)

Membrana tanjirasta (57281)

Membrana tanjirasta (57281)