Zaštitna sredstva

U proizvodnom programu tehničke robe imamo i proizvode koji služe za ličnu zaštitu. To su:
– rukavice elektroizolacione,
– gumeni đonovi,
– gumeni poluđonovi,
– elektroizolaciona prostirka tip 3000,
– elektroizolaciona prostirka tip 1000,
– ofanzivna palica L-560 za potrebe policije i
– municijska kutija metalna M2A1.

Gumeni đonovi (161539)

Gumeni đonovi (161539)

Gumeni poluđonovi (159202)

Gumeni poluđonovi (159202)

Gumena peta (342493)

Gumena peta (342493)

Gumena peta (274936)

Gumena peta (274936)

Ofanzivna palica L-560

Ofanzivna palica L-560