Aktivni ugljevi

Proizvodnja aktivnih ugljeva u okviru Fabrike zaštitnih sredstava, ima bogatu i dugu tradiciju. Posle Prvog svetskog rata, sa razvojem sredstava za zaštitu lica i respiratornih organa, pokrenuta je proizvodnja aktivnih ugljeva. Do danas je razvijena čitava lepeza aktivnih ugljeva koji nalaze široku primenu u svim sferama modernog zivota.
Sve veća ugroženost radne i životne sredine, naročito vode i vazduha, učinili su da aktivni ugljevi postanu nezamenjivi u postupku prečišćavanja voda i vazduha, ali i u raznim tehnološkim procesima hemijske, prehrambene, farmaceutske i drugih grana industrije.
Dugogodišnje iskustvo u tehnologiji proizvodnje aktivnih ugljeva u TRAYAL Korporaciji obezbeđuje pouzdani kvalitet koji odgovara svetskim standardima. To potvrđuju i mnoge referentne primene u zemlji i svetu.

Prema svojoj nameni aktivni ugljevi se dele na:
– Aktivni ugljevi za prečišćavanje vode i vodenih rastvora
– Aktivni ugljevi za prečišćavanje vazduha i gasova i rekuperaciju para i gasova
– Aktivni ugljevi za industrijsku primenu
– Aktivni ugljevi za medicinsku primenu.

1. AKTIVNI UGLJEVI ZA PREČIŠĆAVANJE VODE I VODENIH RASTVORA

Primena pesticida i drugih hemijskih agenasa za zaštitu bilja i uništavanje korova, ekspanzija industrijske proizvodnje dovodi do zagađenja zemljišta i direktnog ugrožavanja podzemnih voda, reka i jezera koji predstavljaju izvore pitke vode.
Većina toksičnih zagađivača prisutnih u vodi su neorganske materije, teški metali (kao što su arsen, olovo i živa), joni (fluoridi i cijanidi), organske materije (kao što su fenol i trihloretilen) i mikrobiološki zagađivači. Adsorpcija je jedna od najefektivnijih i najekonomičnijih tehnika u prečišćavanju voda. Aktivni ugalj je dokazan kao efektivni adsorbent za uklanjanje široke raznolikosti kontaminanata.

Aktivni ugljevi za prečišćavanje pitke vode

Aktivni ugalj se generalno koristi u tretmanu voda za uklanjanje  slobodnog hlorai/ili organskih materija, čime se vodi za piće poboljšava boja, bistrina, miris i ukus.
Ovo je važno i u tehnologiji izrade sokova, sladoleda i dr.
Aktivni ugalj u prahu, K/B prah ili ACP 900/10 kod prečišćavanja voda se koristi jednokratno za uklanjanje trenutnog zagadenja u skladu sa propisanom tehnologijom.
Granulisani aktivni ugalj (GAU) je namenjen trajnoj upotrebi pri preradi vode u filterskim instalacijama. Za uklanjanje aktivnog hlora i hlororganskih jedinjenja.
Trajnost granulisanog aktivnog uglja najviše zavisi i od sadržaja organskih materija u vodi i stepen čvrstoće tj. otpornosti na abraziju.
Aktivni ugljevi ovog tipa su: KZ-81/C, KCS, K-81/B, KRF.

Aktivni ugljevi za prečišćavanje otpadnih voda

Razna obojenja i mirisi otpanih voda mogu se definisati kao prateći efekti proizvodnje i polutanti koji zagađuju životnu sredinu. Najčešće se takve vode uz veoma mali proces prečišćavanja direktno izlivaju u kanalizacioni sistem ili što je još opasnije u reku ili jezero. Sa ekološke tačke je potpuno neprihvatljivo, mada i ekonomska strana se mora uzeti u obzir.
Prečišćena otpadna voda se, ukoliko je to procesom omogućeno može opet vraćati u proces i time znatno uštedeti na jednom od najvažnijih prirodnih resursa. Zagađujuće materije iz vode adsorbovane na uglju mogu imati i sekundarnu primenu ili se dovesti u neaktivan oblik koji bi bio ekološki prihvatljiv ili možda čak primenljiv.
Primeri ovakvog zbrinjavanja otpadnih voda mogu se naći u  drvno-prerađivačkoj industriji,metalnoj industriji (površinska zaštita metala) i dr.

2. AKTIVNI UGLJEVI ZA PREČIŠĆAVANJE VAZDUHA I GASOVA I REKUPERACIJU PARA I GASOVA

Aerozagađenje kao posledica razvoja industrije i usluga (restorani, izrada brze hrane, pržionice kafe) je činjenica koja prati savremeni život u urbanim sredinama. Akcedentne sitacije poput požara, eksplozija su još jedan izvor zagađenja koji ugrožava život ljudske zajednice.
Zaštita disajnih organa i zaštita životne sredine, postiže se korišćenjem zaštitnih filtera za individualnu zaštitu ili filtera za kolektivnu zaštitu; zašta se koriste ugljevi tipa:
A – organske pare i gasove (ugljentetrahlorid i cikloheksan);
B – neorganske pare i gasovi (hlor, vodinik sulfid, cijanovodonik;
K – zaštita od amonijaka (NH3);
BE – neorganske pare i gasovi (hlor, vodinik sulfid, cijanovodonik i sumpordioksid);
E – zaštita od sumpordioksida;
AB – zaštita od od organskih i neorganskih para i gasova;
ABEK – kompleksna zaštita od svih gasova.
Za prečišćavanje vazduha – kolektivna zaštita mogu se koristiti granulisani aktivni ugljevi istog tipa, sa drugačijim granulometrijskim sastavom prema dizajnu kolektivnog filtera TRAYAL Korporacije ili prilagođeno zahtevima projektantskih kuća, uz svu inženjersku podršku što se tiče primene aktivnih ugljeva.
Posebnu grupu čine filteri za akcedentne situacije gde se pruža zaštita od ugljen-monoksida CO i drugih kiselih i baznih gasova… Za specijalnu (NBC) individualnu ili kolektivnnu zaštitu… Za rekuperaciju para i gasova organskih rastvarača, prečišćavanje kopmrimovanog vazduha.

3. AKTIVNI UGLJEVI ZA PRIMENU U INDUSTRIJI

Najznačajniji korisnici aktivnih ugljeva su:
* Prehrambene industrije:
-za pripremu vode (uklanjanje sekundarnog hlora i organskih jedinjenja iz vode sa mreže ili priprema bunarske vode) kod proizvodnje sokova, alkohola, mlečne industrije, proizvodnje sladoleda – KZ-81/C, KCS, K-81/B, KRF ili K/B prah i ACP 900/10.
-za uklanjanje neželjenih mirisa iz alkoholnih pića- KZ-81/C, KCS, K-81/B, KRF ili K/B prah i ACP 900/10.
-za tretman voćnih sokova i vina-S2A/S(4.5-5.5), S2A(6-8).
-za obezbojavanje skrobnih sirupa-S2A/S(4.5-5.5), S2A(6-8).
*Za obezbojavanje limunske kiseline i glicerina-S2 i Sx

*Farmaceutske industrije:
-za farmaceutsku industriju–S2, Sx i MEKS-95

*Hemijske industije:
-za hemijsku industriju-KRF, K/B prah, ACP 900/10 i drugi iz proizvodnog programa.

*Nuklearne elektrane:
-za nuklearne elektrane-Kne

*Ili neka druga nestandardna vrsta koj bi bila prilagođena adekvatnoj primeni prema potrebama potencijalnih korisnika.

4. AKTIVNI UGLJEVI ZA PRIMENU U MEDICINI

Zahvaljujući velikoj sorpcionoj površini neselektivnoj sorpcionoj sposobnosti (adsorbuje širok dijapazon štetnih materija, otrova i toksina, koji podstiču razmenu materija , bakterija ili zapaljenja stomačno-crevnog trakta) aktivni ugalj se može koristiti i u humanoj medicini i veterini.
Proizveden je i sertifikovan prema standardima da zadovolji Evropsku farmakopeju Ph.Eur.6.0.
Aktivni uglalj Meks-95 se koristi za izradu tableta(komprimata) i izradu kapsula, za humanu upotrebu.
Aktivni ugalj Meks-95/ V se koristi u veterini kao pomoćno lekovno sredstvo.