Gumirana platna

TRAYAL Korporacija je veliki proizvođač gumiranih platana koja se koriste namenski za izradu određenih proizvoda ili za širu namenu.

kao tkanina koristi se pamuk (PAM), poliester (PES), poliamid (PA) i druge sintetičke tkanine a za oblaganje (gumiranje) koriste se prirodni ili sintetički materijali.

Najpoznatiji proizvodi iz ovog programa su:

– transportne trake

– membrane

– gumirana platna za širu namenu.

Membrane za ekspanzione sudove

Membrane za ekspanzione sudove

Gumirana platna za širu namenu

Gumirana platna za širu namenu

Savitljivi spremnici za gorivo

Savitljivi spremnici za gorivo