SREDSTVA ZA DETEKCIJU I DEKONTAMINACIJU

Lični pribor za dekontaminaciju, LPD-M3

Lični pribor za dekontaminaciju, LPD-M3 je veoma efikasno sredstvo namenjeno za hemijsku dekontaminaciju otkrivenih delova tela, opreme i naoružanja.
Pribor je oblika specijaine rukavice bez prstiju. Ova rukavica je izradjene od sitaste i gumirane tkanine, napunjene sprašenom glinom, sa jedne strane i meke tekstilne
materije sa druge strane.
Ovaj pribor je spakovan u vodootpornu kesicu od aluminijusmske folije, prekrivenu polietilenom, na kojoj se nalazi uputstvo za rukovanje. Pribor je namenjen za
jednokratnu upotrebu.
Dekontaminacija BOt tipa iperit, soman i VX je rešena upijanjem kapi BOt i adsorpcijom glinom.
– Gabaritne mere LPD-M3 su 170 x 120 x 35 mm.
– Masa LPD-M3 je oko 150 grama.
– Masa gline u rukavici je oko 100 grama.
– Tkanina rukavice pribora je propustljiva i obezbeđuje ispadanje najmanje 90 g gline pri postupku dekontaminacije u vremenu od 10 minuta.
– Vreme potrebno za pripremu pribora za dekontaminaciju je najviše 1 minut.