Zaštitni šlemovi

Zaštitni šlemovi se koriste za zaštitu glave u radnim uslovima gde može doći do povreda pri padu teških predmeta ili udaru o čvrste predmete. Proizvedeni su od HDPE sa UV stabilizatorom, u više boja (bela, žuta, zelena, plava, siva, crvena). Univerzalne su veličine i prilagodljivi svakom obliku glave. Za rad u rudnicima i podzemnim prostorima može biti montiran mehanizam za čeono fiksiranje svetiljke i temeno fiksiranje napajanja svetiljke.

Ispunjavaju zahteve SRPS EN 397.

 

Trayal-R

Trayal-R

Trayal-G

Trayal-G

Trayal-E

Trayal-E