Odeća za specijalnu zaštitu

Namenjena je prvenstveno za zaštitu korisnika od ABHO agenasa u vojnim jedinicama i obuhvata odeću na bazi izolirajućeg i na bazi filtrirajućeg materijala.

Odeća na bazi izolirajučeg materijala obuhvata:
-Zaštitni kombinezon M5
-Zaštitni ogrtač laki M4.

Odeća na bazi filtrirajućeg materijala obuhvata:
-Odelo filtrirajuće zaštitno M2 .

Zaštitni kombinezon M5

Zaštitni kombinezon M5

Odelo filtrirajuće zaštitno - OFZ M2

Odelo filtrirajuće zaštitno - OFZ M2

Ogrtač zaštitni, laki M4

Ogrtač zaštitni, laki M4

Pododelo filtrirajuće

Pododelo filtrirajuće