Zaštitna odeća

U radnim sredinama, gde postoje štetni uticaji raznih materija, telo je izloženo mogućim oštećenjima i povredama.
TRAYAL Korporacija proizvodi više vrsta zaštitnih odela koja obezbeđuju sigurnu zaštitu korisnika.
Zaštitna odeća se proizvodi za opštu i specijalnu (vojnu) namenu.