Sertifikati

Trayal Korporacija poštuje međunarodne standarde kvaliteta i nosilac je ISO 9001 sertifikata

trayal

ISO 9001 FTIP

trayal

ISO 9001 FGDUG

trayal

ISO 9001 FEP

trayal

ISO 9001 FZS

trayal

IZJAVA O POLITICI KVALITETA FTIP-A

trayal

IZJAVA O POLITICI KVALITETA FGDUG-A

trayal

IZJAVA O POLITICI KVALITETA FEP-A

trayal

IZJAVA O POLITICI KVALITETA FZS-A