Sertifikati

Trayal Korporacija poštuje međunarodne standarde kvaliteta i nosilac je ISO 9001, 14001, 45001 sertifikata

trayal

REKORD D-57R 98A6 TT

trayal

REKORD D-55R 98A6 TT

trayal

REKORD D-2010 143A6 TT

trayal

REKORD D-2010 143A6 TT

trayal

REKORD D-120 135A6 TT

trayal

REKORD D-120 128A6 TT

trayal

REKORD D-120 123A6 TT

trayal

REKORD D-55 115A8 TT

trayal

REKORD D-62 122A6 TT

trayal

REKORD D-55 R 98A6 TT

trayal

REKORD D-57 R 98A6 TT

trayal

ISO 9001 FTIP

trayal

ISO 14001 FTIP

trayal

ISO 45001 FTIP

trayal

ISO 9001 FGDUG

trayal

ISO 14001 FGDUG

trayal

ISO 45001 FGDUG

trayal

ISO 9001 FEP

trayal

ISO 14001 FEP

trayal

ISO 45001 FEP

trayal

ISO 9001 FZS

trayal

ISO 45001 FZS

trayal

ISO 14001 FZS

trayal

IZJAVA O POLITICI KVALITETA FTIP-A

trayal

IZJAVA O POLITICI KVALITETA FGDUG-A

trayal

IZJAVA O POLITICI KVALITETA FEP-A

trayal

IZJAVA O POLITICI KVALITETA FZS-A

trayal

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI ZA POLUMASKU PM-1