KorpaRSD 0,00
0
Pozovite nas:037 422 328

Protective gloves

Gloves for electricians

Product type: Protective gloves

Category: Personal protective equipment, protection of hands from high voltage

Model: Five-fingered, anatomical

Protection class: Class 2 

Color: Biege

Reusable: Yes

Material: Natural rubber

Standard: EN 60903

Certificate: The gloves meet the requirements of standard EN 60903 and have a test certificate issued by an authorized body.

Protective gloves for sand blasting

TRAYAL Corporation offers protective gloves intended for surface metal processing by sand blasting, for sheet metal processing, for work in glass manufacturing etc. They are made from natural latex coated onto the cotton insert in the hand area. They can also be made from natural rubber, i.e. rubber-coated fabric in the hand area.
The gloves are five-fingered and are available in one, universal size.

Zaštitne rukavice BEST

Product type: Protective gloves

Category: Personal protective equipment, protection of hands from mechanical risks

Model: „Best”

Protection level: 2 1 2 2 X

Color: Yellow

Reusable: Yes

Material: cotton insert/natural latex

Standard: EN 388:2016 i EN 420:2011

Certificate: The gloves fulfill the requirements of standards EN 388: 2016 and EN 420: 2011 and have CE mark according to Directive (EU) 2016/425, as personal protective equipment II categories. Mirta Kontrol d.o.o. (notified body 2474) is responsible for certification.

Zaštitne rukavice za električare

Product type: Protective gloves

Category: Personal protective equipment, protection of hands from high voltage

Model: Five-fingered, anatomical

Protection class: Class 2 

Color: Biege

Reusable: Yes

Material: Natural rubber

Standard: EN 60903

Certificate: The gloves meet the requirements of standard EN 60903 and have a test certificate issued by an authorized body.

Zaštitne rukavice za peskarenje

TRAYAL Corporation offers protective gloves intended for surface metal processing by sand blasting, for sheet metal processing, for work in glass manufacturing etc. They are made from natural latex coated onto the cotton insert in the hand area. They can also be made from natural rubber, i.e. rubber-coated fabric in the hand area.
The gloves are five-fingered and are available in one, universal size.

Zaštitne rukavice uljnootporne

Zaštitne rukavice uljnootporne su namenjene za zaštitu šake i prstiju korisnika od štetnog delovanja ulja i organskih rastvarača.
Rukavice su izrađene presvlačenjem pamučnih triko uložaka smešom na bazi nitrilnog lateksa.

– Dužina rukavica je 270±10mm.
– Boja rukavica je crvena.
– Rukavice su hermetične pri nadpritisku 0.06 bara za vreme od 20 sekundi —- Otporne su na dejstvo organskih rastvarača (nafta D2, benzin 67 oktana, tehnički tetrahlorugljenik, biljno ulje, trafo ulje)
– Rukavice se izrađuju u jednoj veličini.

Zaštitne rukavice M4

Rukavice zaštitne M4 su namenjene za potpunu i višekratnu zaštitu ruku od hemijskih kontaminanata i drugih toksičnih štetnih materija.

Rukavice su proizvedene od butyl gume u crnoj boji.
Rukavice imaju pet prstiju, anatomskog su oblika i udobne su za nošenje tokom rada.
Proizvode se u tri veličine.
Masa jednog para rukavica je manja od 250 g.
Vreme zaštite na dejstvo kapi S-iperita je veće od 150 minuta.
Vreme zaštite na dejstvo kapi S-iperita posle 5 x kontaminacije / dekontaminacije veće je od 100 minuta.

Zaštitne rukavice za građevinare

Zaštitne rukavice kiselootporne

Štite ruke od mehaničkih povreda u građevinarstvu, drvoprerađivačkoj industriji, industriji stakla, keramičkoj industriji i slično. Izrađuju se umakanjem pamučnog uloška u lateksnu smešu sa dodatkom samlevenih gumenih reciklata, u jednoj veličini.
– Dužina rukavica je 270±10mm.
– Boja rukavica je plava.
– Rukavice su hermetčne pri nadpritisku 0.06 bara za vreme od 20 sekundi.
– Otporne su na dejstvo kiselina, baza i alkohola ( – 80% rastvor sirćetne kiseline, 60% rastvora natrijum hidroksida, 40% rastvora azotne kiseline, 40% rastvora ftalne kiseline, 50% rastvora sumporne kiseline, aceton, benzol i n-butil alkohol).
– Rukavice se izrađuju u jednoj veličini.

Rukavice su namenjene za zaštitu šake i prstiju korisnika od štetnog delovanja kiselina, baza i alkohola.
Rukavice su izrađene presvlačenjem pamučnih triko uložaka smešom na bazi polihloroprenskog lateksa.