KorpaRSD 0,00
0
Pozovite nas:037 422 328

Zaštitne rukavice

Zaštitne rukavice za električare

Tip proizvoda: Rukavice zaštitne

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita ruku od visokog napona

Model: potoprsne, anatomske

Nivo zaštite : Klasa 2 

Boja: svetlo bež

Višekratna upotreba: Da

Materijal: prirodna guma

Standard: EN 60903

Sertifikat: Rukavice ispunjavu zahteve standarda EN 60903 i imaju potvrdu o ispitivanju izdatu od strane ovlašćenog tela.

Zaštitne rukavice za peskarenje

Kod površinske obrade materijala peskarenjem, pri radu sa limovima, u staklarama i slično, Trayal nudi zaštitne rukavice. Izrađene su na bazi prirodnog lateksa nanešenog na pamučni uložak u delu šake ili od prorodne gume, odnosno gumirane tkanine u delu iznad šake.
Rukavice su univerzalne veličine sa pet prstiju.

Zaštitne rukavice BEST

Tip proizvoda: Rukavice zaštitne

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita ruku od mehaničkih rizika

Model: „best”

Nivoi zaštite : 2 1 2 2 X

Boja: žuta

Višekratna upotreba: Da

Materijal: pamični uložak/prirodni lateks

Standard: EN 388:2016 i EN 420:2011

Sertifikat: Rukavice ispunjavu zahteve standarda EN 388:2016 i EN 420:2011i imaju  CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema II kategorije. Mirta Kontrol d.o.o. (notifikovano telo 2474) je odgovorna za sertifikaciju.

Zaštitne rukavice za električare

Tip proizvoda: Rukavice zaštitne

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita ruku od visokog napona

Model: potoprsne, anatomske

Nivo zaštite : Klasa 2 

Boja: svetlo bež

Višekratna upotreba: Da

Materijal: prirodna guma

Standard: EN 60903

Sertifikat: Rukavice ispunjavu zahteve standarda EN 60903 i imaju potvrdu o ispitivanju izdatu od strane ovlašćenog tela.

Zaštitne rukavice za peskarenje

Kod površinske obrade materijala peskarenjem, pri radu sa limovima, u staklarama i slično, Trayal nudi zaštitne rukavice. Izrađene su na bazi prirodnog lateksa nanešenog na pamučni uložak u delu šake ili od prorodne gume, odnosno gumirane tkanine u delu iznad šake.
Rukavice su univerzalne veličine sa pet prstiju.

Zaštitne rukavice uljnootporne

Zaštitne rukavice uljnootporne su namenjene za zaštitu šake i prstiju korisnika od štetnog delovanja ulja i organskih rastvarača.
Rukavice su izrađene presvlačenjem pamučnih triko uložaka smešom na bazi nitrilnog lateksa.

– Dužina rukavica je 270±10mm.
– Boja rukavica je crvena.
– Rukavice su hermetične pri nadpritisku 0.06 bara za vreme od 20 sekundi —- Otporne su na dejstvo organskih rastvarača (nafta D2, benzin 67 oktana, tehnički tetrahlorugljenik, biljno ulje, trafo ulje)
– Rukavice se izrađuju u jednoj veličini.

Zaštitne rukavice M4

Rukavice zaštitne M4 su namenjene za potpunu i višekratnu zaštitu ruku od hemijskih kontaminanata i drugih toksičnih štetnih materija.

Rukavice su proizvedene od butyl gume u crnoj boji.
Rukavice imaju pet prstiju, anatomskog su oblika i udobne su za nošenje tokom rada.
Proizvode se u tri veličine.
Masa jednog para rukavica je manja od 250 g.
Vreme zaštite na dejstvo kapi S-iperita je veće od 150 minuta.
Vreme zaštite na dejstvo kapi S-iperita posle 5 x kontaminacije / dekontaminacije veće je od 100 minuta.

Zaštitne rukavice za građevinare

Zaštitne rukavice kiselootporne

Štite ruke od mehaničkih povreda u građevinarstvu, drvoprerađivačkoj industriji, industriji stakla, keramičkoj industriji i slično. Izrađuju se umakanjem pamučnog uloška u lateksnu smešu sa dodatkom samlevenih gumenih reciklata, u jednoj veličini.
– Dužina rukavica je 270±10mm.
– Boja rukavica je plava.
– Rukavice su hermetčne pri nadpritisku 0.06 bara za vreme od 20 sekundi.
– Otporne su na dejstvo kiselina, baza i alkohola ( – 80% rastvor sirćetne kiseline, 60% rastvora natrijum hidroksida, 40% rastvora azotne kiseline, 40% rastvora ftalne kiseline, 50% rastvora sumporne kiseline, aceton, benzol i n-butil alkohol).
– Rukavice se izrađuju u jednoj veličini.

Rukavice su namenjene za zaštitu šake i prstiju korisnika od štetnog delovanja kiselina, baza i alkohola.
Rukavice su izrađene presvlačenjem pamučnih triko uložaka smešom na bazi polihloroprenskog lateksa.