KorpaRSD 0,00
0
Pozovite nas:037 422 328

Sredstva za uznemiravanje

Ručna bomba kasetna-pucanj

Ručna šok bomba 3D

BRK dimna je namenjena prvenstveno za dnevnu signalizaciju u različitim uslovima primene, obeležavanje prostora za sletanje aviona i helikoptera, markiranje prostora za doskok padobranaca, određivanje pravca duvanja vetra. Primenljiva je i kod obuke ljudstva za rukovanje sa iritirajućim sredstvima ili na taktičkim vežbama za simulaciju različitih dejstava na terenu.

BRK pucanj je namenjena za izvršavanje složenih zadataka Vojske i Policije uz minimizovanje upotrebe sile. Pri aktiviranju stvara efekat traumatskog šoka razbacivanjem dva puta po 10 kasetica sa efektom pucnja u prečniku od 30 metara. BRK dim/pucanj ima istu namenu, sa razlikom što pored 10 kasetica sa efektom pucnja izbaca i 10 kasetica napunjenih neutralnom dimnom smešom.

Telo bombe je cilindričnog oblika, izrađeno od plastične mase. Bomba se sastoji iz 20 kaseta koje aktiviranjem emitujući određeni efekat dima ili pucnja.

Izvlačenjem prstena osigurača oslobađa se mehanički upaljač, koji aktivira usporač nakon bacanja. Posle usporenja od 2,5 do 3,5 sekundi, BRKD eksplodira izbacuju i 20 komada kaseta (najpre 10 komada kaseta, a nakon 3 sekunde još 10) koje oslobađaju beli dim, dimeći 25 ± 5s. Kasete se razbacuju u prečniku od oko 30 m. Odgovarajuće usporenje omogućuje bezbednu i sigurnu primenu. Osim bele, punjenje može da se izradi i u drugim bojama.

Prečnik: 55 mm
Visina: 147mm
Masa dimne bombe: 370±10g
Masa jednog punjenja: 10 g
Vreme emisije dima: 25 ±5s
Masa bombe sa pucnjem: 320±10g
Masa bombe sa kombinacijom dim/pucanj:350±10g
Upaljač: mehanički
Vreme usporenja: 3 ± 0.5s
Način aktiviranja: ručno
Prečnik razbacivanja kaseta: 20 do 30m
Broj kaseta u bombi: 20 komada
Rok upotrebe : 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne sive lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 72x388x314mm
Broj komada: 12
Ukupna masa transportnog pakovanja: 6 kg
UN 0303
Klasa 1.4 G

RŠB – 3D namenjena je specijalnim jedinicama policije u zadacima suzbijanja narušavanja javnog reda i mira emitovanjem zvučnog i svetlosnog signala. Svojom konstrukcijom omogućava primenu u protiv-diverzantskim akcijama.

Telo bombe je cilindričnog oblika izrađeno od punog aluminijuma koje sadrži 3 dela sa pirotehničkom smešom koja emituje efekat eksplozije sa jakim praskom.

Izvlačenjem prstena osigurača oslobađa se mehanički upaljač, koji aktivira usporač nakon bacanja. Posle usporenja od 1,5 sekunde, emituju se 3 pucnja između kojih postoji usporenje od približno 0.8s. RŠB-3D pri aktiviranju detonira stvaraju i efekat traumatskog šoka, ali bez opasnosti od rasprsnutih delova. Praskovi su jačine 140 db, na udaljenosti od 1m. Odgovarajuće usporenje omogućuje bezbednu i sigurnu primenu. Ne postoji opasnost od izazivanja požara.

Prečnik: 45mm
Visina: 186±2mm
Masa bombe: 530±5g
Masa pirotehničkog eksploziva: 7 g
Upaljač: mehanički
Vreme usporenja: 1.0 – 1.5s
Način aktiviranja: ručno
Jačina pucnja: min120db
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne sive lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 64x325x384mm
Broj komada: 12
Ukupna masa transportnog pakovanja: 7,5 kg
UN 0431
Klasa 1.4 G

Ručna šok bomba pucanj

Ručna šok bomba 4,7 pucnja

Ručna šok bomba pucanj je za izvršavanje složenih zadataka Vojske i Policije uz minimizovanje upotrebe sile. Pri aktiviranju stvara efekat traumatskog šoka emituju i jak pucanj, bez opasnosti od rasprsnutih delova.

Telo bombe je cilindričnog oblika, od aluminijuma, koje sadrži jednu eksploziju sa jakim praskom.

Izvlačenjem prstena osigurača oslobađa se mehanički upaljač, koji aktivira usporač nakon bacanja. Posle usporenja od 2,5 do 3,5 sekundi, pali se pirotehnička smeša izazivaju i jak prasak. Prasak je jačine min. 120dB na udaljenosti od 1m. Odgovarajuće usporenje omogućava bezbednu i sigurnu primenu. Ne postoji opasnost od izazivanja požara.

Prečnik: 36,7mm
Visina: 127±2mm
Masa bombe: 120±5g
Masa pirotehničkog eksploziva: 5 g
Upaljač: mehanički
Vreme usporenja: 3 ± 0.5s
Način aktiviranja: ručno
Jačina pucnja: min120dB
Rok upotrebe : 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne sive lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 90x420x265mm
Broj komada: 32
Ukupna masa transportnog pakovanja: 5 kg
UN 0431
Klasa 1.4 G

Ručne šok bombe 4, 7 pucnja namenjene su za izvršavanje složenih zadataka Vojske i Policije uz minimizovanje upotrebe sile. Pri aktiviranju stvaraju efekat traumatskog šoka emitujući 4 ili 7 jakih pucnjeva, bez opasnosti od rasprsnutih delova. RŠB -4 PZ pri aktiviranju stvara efekat traumatskog šoka emitujući 4 jaka pucnja uz jak zvižduk koji imitira zvuk padajućeg projektila.

Telo bombi je cilindrićnog oblika, od aluminijuma, koje sadrži punjenja sa pirotehničkom smešom koji emituju efekat eksplozije sa jakim praskom ili efekat eksplozije praćen žvizdukom. Punjenja su smeštena u karonskim hilznama, tako da nakon detonacije nema paradno dejstvo, ne dolazi do povrede ljudstva, niti do izazivanja požara.

Izvlačenjem prstena osigurača oslobađa se mehanički upaljač, koji aktivira usporač nakon bacanja. Posle usporenja od 2,5 do 3,5 sekundi, pale se punjenja između kojih postoji usporenje približno 0.5s. Jačina praska je min 120 dB na udaljenosti od 1m. Odgovarajuće usporenje omogućava bezbednu i sigurnu primenu. Ne postoji opasnost od izazivanja požara.

Prečnik: 36,7mm
Visina: 127±2mm
Masa bombe: 128/135/128,5±5g
Masa pirotehničkog eksploziva: 12/ 21/7 g
Masa smeše za žvizduk: 7 g
Upaljač: mehanički
Vreme usporenja: 3.0 ± 0.5s
Način aktiviranja: ručno
Jačina pucnja: min120dB
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 90x420x265mm
Broj komada: 32
Ukupna masa transportnog pakovanja: 5/5,5/5 kg
UN 0431
Klasa 1.4 G

Ručna bomba kasetna-pucanj

BRK dimna je namenjena prvenstveno za dnevnu signalizaciju u različitim uslovima primene, obeležavanje prostora za sletanje aviona i helikoptera, markiranje prostora za doskok padobranaca, određivanje pravca duvanja vetra. Primenljiva je i kod obuke ljudstva za rukovanje sa iritirajućim sredstvima ili na taktičkim vežbama za simulaciju različitih dejstava na terenu.

BRK pucanj je namenjena za izvršavanje složenih zadataka Vojske i Policije uz minimizovanje upotrebe sile. Pri aktiviranju stvara efekat traumatskog šoka razbacivanjem dva puta po 10 kasetica sa efektom pucnja u prečniku od 30 metara. BRK dim/pucanj ima istu namenu, sa razlikom što pored 10 kasetica sa efektom pucnja izbaca i 10 kasetica napunjenih neutralnom dimnom smešom.

Telo bombe je cilindričnog oblika, izrađeno od plastične mase. Bomba se sastoji iz 20 kaseta koje aktiviranjem emitujući određeni efekat dima ili pucnja.

Izvlačenjem prstena osigurača oslobađa se mehanički upaljač, koji aktivira usporač nakon bacanja. Posle usporenja od 2,5 do 3,5 sekundi, BRKD eksplodira izbacuju i 20 komada kaseta (najpre 10 komada kaseta, a nakon 3 sekunde još 10) koje oslobađaju beli dim, dimeći 25 ± 5s. Kasete se razbacuju u prečniku od oko 30 m. Odgovarajuće usporenje omogućuje bezbednu i sigurnu primenu. Osim bele, punjenje može da se izradi i u drugim bojama.

Prečnik: 55 mm
Visina: 147mm
Masa dimne bombe: 370±10g
Masa jednog punjenja: 10 g
Vreme emisije dima: 25 ±5s
Masa bombe sa pucnjem: 320±10g
Masa bombe sa kombinacijom dim/pucanj:350±10g
Upaljač: mehanički
Vreme usporenja: 3 ± 0.5s
Način aktiviranja: ručno
Prečnik razbacivanja kaseta: 20 do 30m
Broj kaseta u bombi: 20 komada
Rok upotrebe : 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne sive lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 72x388x314mm
Broj komada: 12
Ukupna masa transportnog pakovanja: 6 kg
UN 0303
Klasa 1.4 G

Ručna šok bomba 3D

RŠB – 3D namenjena je specijalnim jedinicama policije u zadacima suzbijanja narušavanja javnog reda i mira emitovanjem zvučnog i svetlosnog signala. Svojom konstrukcijom omogućava primenu u protiv-diverzantskim akcijama.

Telo bombe je cilindričnog oblika izrađeno od punog aluminijuma koje sadrži 3 dela sa pirotehničkom smešom koja emituje efekat eksplozije sa jakim praskom.

Izvlačenjem prstena osigurača oslobađa se mehanički upaljač, koji aktivira usporač nakon bacanja. Posle usporenja od 1,5 sekunde, emituju se 3 pucnja između kojih postoji usporenje od približno 0.8s. RŠB-3D pri aktiviranju detonira stvaraju i efekat traumatskog šoka, ali bez opasnosti od rasprsnutih delova. Praskovi su jačine 140 db, na udaljenosti od 1m. Odgovarajuće usporenje omogućuje bezbednu i sigurnu primenu. Ne postoji opasnost od izazivanja požara.

Prečnik: 45mm
Visina: 186±2mm
Masa bombe: 530±5g
Masa pirotehničkog eksploziva: 7 g
Upaljač: mehanički
Vreme usporenja: 1.0 – 1.5s
Način aktiviranja: ručno
Jačina pucnja: min120db
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne sive lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 64x325x384mm
Broj komada: 12
Ukupna masa transportnog pakovanja: 7,5 kg
UN 0431
Klasa 1.4 G

Ručna šok bomba pucanj

Ručna šok bomba pucanj je za izvršavanje složenih zadataka Vojske i Policije uz minimizovanje upotrebe sile. Pri aktiviranju stvara efekat traumatskog šoka emituju i jak pucanj, bez opasnosti od rasprsnutih delova.

Telo bombe je cilindričnog oblika, od aluminijuma, koje sadrži jednu eksploziju sa jakim praskom.

Izvlačenjem prstena osigurača oslobađa se mehanički upaljač, koji aktivira usporač nakon bacanja. Posle usporenja od 2,5 do 3,5 sekundi, pali se pirotehnička smeša izazivaju i jak prasak. Prasak je jačine min. 120dB na udaljenosti od 1m. Odgovarajuće usporenje omogućava bezbednu i sigurnu primenu. Ne postoji opasnost od izazivanja požara.

Prečnik: 36,7mm
Visina: 127±2mm
Masa bombe: 120±5g
Masa pirotehničkog eksploziva: 5 g
Upaljač: mehanički
Vreme usporenja: 3 ± 0.5s
Način aktiviranja: ručno
Jačina pucnja: min120dB
Rok upotrebe : 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne sive lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 90x420x265mm
Broj komada: 32
Ukupna masa transportnog pakovanja: 5 kg
UN 0431
Klasa 1.4 G

Ručna šok bomba 4,7 pucnja

Ručne šok bombe 4, 7 pucnja namenjene su za izvršavanje složenih zadataka Vojske i Policije uz minimizovanje upotrebe sile. Pri aktiviranju stvaraju efekat traumatskog šoka emitujući 4 ili 7 jakih pucnjeva, bez opasnosti od rasprsnutih delova. RŠB -4 PZ pri aktiviranju stvara efekat traumatskog šoka emitujući 4 jaka pucnja uz jak zvižduk koji imitira zvuk padajućeg projektila.

Telo bombi je cilindrićnog oblika, od aluminijuma, koje sadrži punjenja sa pirotehničkom smešom koji emituju efekat eksplozije sa jakim praskom ili efekat eksplozije praćen žvizdukom. Punjenja su smeštena u karonskim hilznama, tako da nakon detonacije nema paradno dejstvo, ne dolazi do povrede ljudstva, niti do izazivanja požara.

Izvlačenjem prstena osigurača oslobađa se mehanički upaljač, koji aktivira usporač nakon bacanja. Posle usporenja od 2,5 do 3,5 sekundi, pale se punjenja između kojih postoji usporenje približno 0.5s. Jačina praska je min 120 dB na udaljenosti od 1m. Odgovarajuće usporenje omogućava bezbednu i sigurnu primenu. Ne postoji opasnost od izazivanja požara.

Prečnik: 36,7mm
Visina: 127±2mm
Masa bombe: 128/135/128,5±5g
Masa pirotehničkog eksploziva: 12/ 21/7 g
Masa smeše za žvizduk: 7 g
Upaljač: mehanički
Vreme usporenja: 3.0 ± 0.5s
Način aktiviranja: ručno
Jačina pucnja: min120dB
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 90x420x265mm
Broj komada: 32
Ukupna masa transportnog pakovanja: 5/5,5/5 kg
UN 0431
Klasa 1.4 G

Ručna šok bomba M5

RŠB-M5 namenjena je specijalnim jedinicama policije u zadacima suzbijanja narušavanja javnog reda i mira. Pri aktiviranju stvara efekat traumatskog šoka. M5 –GK pored efekta traumatskog šoka i razbacuje i gumene kuglice u prečniku 10 metara, koje ne stvaraju opasnost od povreda.

Telo bombe je loptastog oblika od gume koje sadrži jednu eksploziju sa jakim praskom. Oblik bombe omogućuje da se na tvrđim podlogama bomba kotrlja, odskače i onemogućava njeno vraćanje.

Izvlačenjem prstena osigurača oslobađa se mehanički upalja, koji aktivira usporač nakon bacanja. Posle usporenja od 2,5 do 3,5 sekunde RŠB-M5 detonira stvaraju i efekat traumatskog šoka, ali bez opasnosti od rasprsnutih delova. Prasak je jačine min 120db, na udaljenosti od 1m. Odgovaraju će usporenje omogućuje bezbednu i sigurnu primenu. Ne postoji opasnost od izazivanja požara.

Prečnik: 75 mm
Visina: 108mm
Masa bombe RŠB-M5: 120±10g
Masa bombe RŠB-M5GK: 182±4g
Masa gumenih kuglica: 60 g
Masa eksplozivnog punjenja: 7±2 g
Upaljač: mehanički
Vreme usporenja: 3.0 ± 0.5s
Način aktiviranja: ručno
Domet: 30 – 40m
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne sive lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 120x316x396
Broj komada: 20
Ukupna masa transportnog pakovanja: 4/5 kg
UN 0431
Klasa 1.4 G

Ručna šok bomba M5

Ručna šok fleš bomba

RŠB-M5 namenjena je specijalnim jedinicama policije u zadacima suzbijanja narušavanja javnog reda i mira. Pri aktiviranju stvara efekat traumatskog šoka. M5 –GK pored efekta traumatskog šoka i razbacuje i gumene kuglice u prečniku 10 metara, koje ne stvaraju opasnost od povreda.

Telo bombe je loptastog oblika od gume koje sadrži jednu eksploziju sa jakim praskom. Oblik bombe omogućuje da se na tvrđim podlogama bomba kotrlja, odskače i onemogućava njeno vraćanje.

Izvlačenjem prstena osigurača oslobađa se mehanički upalja, koji aktivira usporač nakon bacanja. Posle usporenja od 2,5 do 3,5 sekunde RŠB-M5 detonira stvaraju i efekat traumatskog šoka, ali bez opasnosti od rasprsnutih delova. Prasak je jačine min 120db, na udaljenosti od 1m. Odgovaraju će usporenje omogućuje bezbednu i sigurnu primenu. Ne postoji opasnost od izazivanja požara.

Prečnik: 75 mm
Visina: 108mm
Masa bombe RŠB-M5: 120±10g
Masa bombe RŠB-M5GK: 182±4g
Masa gumenih kuglica: 60 g
Masa eksplozivnog punjenja: 7±2 g
Upaljač: mehanički
Vreme usporenja: 3.0 ± 0.5s
Način aktiviranja: ručno
Domet: 30 – 40m
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne sive lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 120x316x396
Broj komada: 20
Ukupna masa transportnog pakovanja: 4/5 kg
UN 0431
Klasa 1.4 G

Ručna šok fleš bomba je za izvršavanje složenih zadataka Vojske I Policije uz minimizovanje neophodne upotrebe sile. Pri aktiviranju stvara efekat traumatskog šoka koji nastaje od emitovanog pucnja i svetlosnog efekta.

Telo bombe je cilindričnog oblika, izrađeno od aluminijuma. Uložak sa pirotehničkom šok/fleš smešom je izrađen od kartona tako da nakon detonacije nema paradno dejstvo, ne dolazi do povrede ljudstva, niti do izazivanja požara.

Izvlačenjem prstena osigurača oslobađa se mehanički upalja, koji aktivira usporač nakon bacanja. Posle usporenjaod 2,5 do 3,5 sekundi dolazi do detonacije, emituje se intenzivno jak prasak, jačine 120dB, propraćen jakim bljeskom. Kod nezaštićenog ljudstva javlja se privremeno slepilo, gluvoća, zujanje u ušima i gubitak koordinacije i ravnoteže. Bomba je namenjena za korišćenje na otvorenom i zatvorenom prostoru. Odgovarajuće usporenje omogućuje bezbednu i sigurnu primenu.

Prečnik: 36,7mm
Visina: 127±2mm
Masa bombe: 120±5g
Masa pirotehničkog eksploziva: 11 g
Masa fleš smeše: 15 g
Upaljač: mehanički
Vreme usporenja: 3.0 ± 0.5s
Način aktiviranja: ručno
Jačina pucnja: min120Db
Rok upotrebe: 5 godina
Transportno pakovanje: kutija od vodootporne sive lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 90x420x265mm
Broj komada: 32
Ukupna masa transportnog pakovanja: 5 kg
UN 0431
Klasa 1.4 G

Ručna šok fleš bomba

Ručna šok fleš bomba je za izvršavanje složenih zadataka Vojske I Policije uz minimizovanje neophodne upotrebe sile. Pri aktiviranju stvara efekat traumatskog šoka koji nastaje od emitovanog pucnja i svetlosnog efekta.

Telo bombe je cilindričnog oblika, izrađeno od aluminijuma. Uložak sa pirotehničkom šok/fleš smešom je izrađen od kartona tako da nakon detonacije nema paradno dejstvo, ne dolazi do povrede ljudstva, niti do izazivanja požara.

Izvlačenjem prstena osigurača oslobađa se mehanički upalja, koji aktivira usporač nakon bacanja. Posle usporenjaod 2,5 do 3,5 sekundi dolazi do detonacije, emituje se intenzivno jak prasak, jačine 120dB, propraćen jakim bljeskom. Kod nezaštićenog ljudstva javlja se privremeno slepilo, gluvoća, zujanje u ušima i gubitak koordinacije i ravnoteže. Bomba je namenjena za korišćenje na otvorenom i zatvorenom prostoru. Odgovarajuće usporenje omogućuje bezbednu i sigurnu primenu.

Prečnik: 36,7mm
Visina: 127±2mm
Masa bombe: 120±5g
Masa pirotehničkog eksploziva: 11 g
Masa fleš smeše: 15 g
Upaljač: mehanički
Vreme usporenja: 3.0 ± 0.5s
Način aktiviranja: ručno
Jačina pucnja: min120Db
Rok upotrebe: 5 godina
Transportno pakovanje: kutija od vodootporne sive lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 90x420x265mm
Broj komada: 32
Ukupna masa transportnog pakovanja: 5 kg
UN 0431
Klasa 1.4 G

Ručna bomba zapaljiva BRZ M90

Ručna bomba zapaljiva BRZ M90 namenjena je za izvršavanje složenih zadataka Vojske i Policije za izazivanje požara na tehničkoj opremi, u lakim bunkerima, skladištima, kao i za onesposobljevenje neprijatelja u lako oklopljenim vozilima.

Telo bombe je cilindričnog oblika, izrađeno od čeličnog lima, punjeno je termitnom smešom.

Izvlačenjem prstena osigurača oslobađa se mehanički upaljač, koji aktivira usporač nakon bacanja. Posle usporenja od 2,5 do 3,5 sekundi dolazi do paljenja bombe, emituje se intenzivno jaka toplota od termitne smeše, koja progoreva lim debljine 5 mm. Odgovarajuće usporenje omogućuje bezbednu i sigurnu primenu.

Prečnik: 60 mm
Visina: 151 mm
Masa bombe: 670±5g
Masa ativne materije: 530 g
Aktivna materija: termitna smeša
Upaljač: mehanički
Vreme usporenja: 3.0 ± 0.5s
Način aktiviranja: ručno
Vreme gorenja: 25s
Temperetura gorenja: 2475K
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne sive lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 465x270x160mm
Broj komada: 28
Ukupna masa transportnog pakovanja: 21 kg
UN 0431
Klasa 1.4 G

Metak za neutralisanje 38mm MN 03, MN 05

Metak za neutralisanje 38mm MN 03 i 05 su namenjeni za suzbijanje građanskih nereda i pobuna u kombinaciji sa hemijskim sredstvima. Nakon ispaljenja, gumeni projektil deluje mehaničkom silom udara (efekat “letećeg pendreka”) te je pogodan za primenu prema agresivnim pojedincima u cilju izolacije i privremenog onesposobljavanja. Osim toga, upotrebljava se i za probijanje staklenih i lakših drvenih prepreka na rastojanjima od 120 m.

Telo metka je izrađeno od aluminijuma, cilindričnog oblika sa gumenim umetkom tvrdoće 75±5 Sh. Izrađuje se u varijanti kao jednodelni MN 05 ili trodelni MN 03.

Metak se ispucava iz puške (pištolja) 38 mm. Odmah nakon opaljivanja aktivira se gumeni projektil koji izleće iz cevi i deluje mehaničkom silom udara.

Prečnik: 38 mm
Visina: 122±2 mm
Masa: 200±15 g
Mačin lansiranja:  iz hemijske puške ili pištolja 38 mm
Domet: 80 – 120 m
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 100x440x270 mm
Broj komada: 40
Ukupna masa transportnog pakovanja: 9 kg
UN 0339
Klasa 1.4 C

Metak za neutralisanje MN-24 GK

MN-24 GK je namenjen za suzbijanje građanskih nereda i pobuna u kombinaciji sa hemijskim sredstvima. Nakon ispaljenja, gumene kuglice deluju mehaničkom silom udara (efekat “letećeg pendreka”) te je pogodan za primenu prema agresivnim pojedincima u cilju izolacije i privremenog onesposobljavanja više lica. Pri aktiviranju na razdaljinu od min. 20 m stvara efekat traumatskog šoka i razbacuje gumene kuglice u prečniku 5 metara, koje ne stvaraju opasnost od povreda.

Telo metka je izrađeno od aluminijuma, cilindričnog oblika sa 24 gumene kuglice Æ15 mm tvrdoće 75±5 Sh. Može se izraditi i sa kuglicama 8 mm.

MN – 24 GK se ispucava iz puške (pištolja) 38 mm. Odmah nakon opaljivanja aktiviraju se gumene kuglice (projektitli) koji izleću iz cevi i deljuju mehaničkom silom udara.

Pečnik: 38 mm
Visina: 122 mm
Masa: 125±5 g
Način lansiranja: iz hemijske puške ili pištolja 38 mm
Domet: min. 20 m
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne sive lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 100x440x270 mm
Broj komada: 40
Ukupna masa transportnog pakovanja: 6 kg
UN0339
Klasa 1.4 C

Metak 38 mm šok/fleš

Metak 38 mm šok – fleš je pirotehničko sredstvo namenjeno za privremeno onesposobljavanje nezaštićenog ljudstva na otvorenom i zatvorenom prostoru, namenjen specijalnim jednicama policije za uspostvaljanje javnog reda i mira, izazivanjem efekta šoka praćenim jakim bljeskom. Ova vrsta metka najčešće se upotrebljava za razbijanje grupe demostranata ili za protiv-terorističke akcije.

Telo metka je izrađeno od aluminijuma, cilindričnog oblika. Unutar kapilirane aure nalazi se kartonski umetak sa usporačem šok fleš smešom, koji se pali preko pripale prilikom metka u cevi. Nema šrapnelno dejstvo i mogućnost izazivanja požara.

Metak šok – fleš 38 mm se ispucava iz puške ili pištolja 38 mm. Usporenje omogućava valjkastom kartonskom elementu let do željenog cilja na daljinu od 90 do 100 m od zemlje (iznad mase ljudi), kada eksplodira uz jak prasak praćen jakim bljeskom. Materijal kartonskog elementa, nakon detonacije, nema parčadno dejstvo na cilj, pa ne dolazi do povrede ljudstva.

Prečnik: 38 mm
Visina: 122±2 mm
Masa: 90±10 g
Način aktiviranja: iz puške ili pištolja 38 mm
Masa pirotehničkog sadržaja: 11 g
Masa foto-fleš smeše: 15 g
Vreme usporenja: 2-3 s
Domet: min. 90 m
Jačina praska: min. 120 db
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne sive lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena poletilenska vrećica
Dimenzije kutije: 100x440x270 mm
Broj komada: 40
Ukupna masa transportnog pakovanja: 9 kg
UN 0431
Klasa 1.4 G

Ručna bomba zapaljiva BRZ M90

Metak za neutralisanje 38mm MN 03, MN 05

Ručna bomba zapaljiva BRZ M90 namenjena je za izvršavanje složenih zadataka Vojske i Policije za izazivanje požara na tehničkoj opremi, u lakim bunkerima, skladištima, kao i za onesposobljevenje neprijatelja u lako oklopljenim vozilima.

Telo bombe je cilindričnog oblika, izrađeno od čeličnog lima, punjeno je termitnom smešom.

Izvlačenjem prstena osigurača oslobađa se mehanički upaljač, koji aktivira usporač nakon bacanja. Posle usporenja od 2,5 do 3,5 sekundi dolazi do paljenja bombe, emituje se intenzivno jaka toplota od termitne smeše, koja progoreva lim debljine 5 mm. Odgovarajuće usporenje omogućuje bezbednu i sigurnu primenu.

Prečnik: 60 mm
Visina: 151 mm
Masa bombe: 670±5g
Masa ativne materije: 530 g
Aktivna materija: termitna smeša
Upaljač: mehanički
Vreme usporenja: 3.0 ± 0.5s
Način aktiviranja: ručno
Vreme gorenja: 25s
Temperetura gorenja: 2475K
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne sive lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 465x270x160mm
Broj komada: 28
Ukupna masa transportnog pakovanja: 21 kg
UN 0431
Klasa 1.4 G

Metak za neutralisanje 38mm MN 03 i 05 su namenjeni za suzbijanje građanskih nereda i pobuna u kombinaciji sa hemijskim sredstvima. Nakon ispaljenja, gumeni projektil deluje mehaničkom silom udara (efekat “letećeg pendreka”) te je pogodan za primenu prema agresivnim pojedincima u cilju izolacije i privremenog onesposobljavanja. Osim toga, upotrebljava se i za probijanje staklenih i lakših drvenih prepreka na rastojanjima od 120 m.

Telo metka je izrađeno od aluminijuma, cilindričnog oblika sa gumenim umetkom tvrdoće 75±5 Sh. Izrađuje se u varijanti kao jednodelni MN 05 ili trodelni MN 03.

Metak se ispucava iz puške (pištolja) 38 mm. Odmah nakon opaljivanja aktivira se gumeni projektil koji izleće iz cevi i deluje mehaničkom silom udara.

Prečnik: 38 mm
Visina: 122±2 mm
Masa: 200±15 g
Mačin lansiranja:  iz hemijske puške ili pištolja 38 mm
Domet: 80 – 120 m
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 100x440x270 mm
Broj komada: 40
Ukupna masa transportnog pakovanja: 9 kg
UN 0339
Klasa 1.4 C

Metak za neutralisanje MN-24 GK

Metak 38 mm šok/fleš

MN-24 GK je namenjen za suzbijanje građanskih nereda i pobuna u kombinaciji sa hemijskim sredstvima. Nakon ispaljenja, gumene kuglice deluju mehaničkom silom udara (efekat “letećeg pendreka”) te je pogodan za primenu prema agresivnim pojedincima u cilju izolacije i privremenog onesposobljavanja više lica. Pri aktiviranju na razdaljinu od min. 20 m stvara efekat traumatskog šoka i razbacuje gumene kuglice u prečniku 5 metara, koje ne stvaraju opasnost od povreda.

Telo metka je izrađeno od aluminijuma, cilindričnog oblika sa 24 gumene kuglice Æ15 mm tvrdoće 75±5 Sh. Može se izraditi i sa kuglicama 8 mm.

MN – 24 GK se ispucava iz puške (pištolja) 38 mm. Odmah nakon opaljivanja aktiviraju se gumene kuglice (projektitli) koji izleću iz cevi i deljuju mehaničkom silom udara.

Pečnik: 38 mm
Visina: 122 mm
Masa: 125±5 g
Način lansiranja: iz hemijske puške ili pištolja 38 mm
Domet: min. 20 m
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne sive lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 100x440x270 mm
Broj komada: 40
Ukupna masa transportnog pakovanja: 6 kg
UN0339
Klasa 1.4 C

Metak 38 mm šok – fleš je pirotehničko sredstvo namenjeno za privremeno onesposobljavanje nezaštićenog ljudstva na otvorenom i zatvorenom prostoru, namenjen specijalnim jednicama policije za uspostvaljanje javnog reda i mira, izazivanjem efekta šoka praćenim jakim bljeskom. Ova vrsta metka najčešće se upotrebljava za razbijanje grupe demostranata ili za protiv-terorističke akcije.

Telo metka je izrađeno od aluminijuma, cilindričnog oblika. Unutar kapilirane aure nalazi se kartonski umetak sa usporačem šok fleš smešom, koji se pali preko pripale prilikom metka u cevi. Nema šrapnelno dejstvo i mogućnost izazivanja požara.

Metak šok – fleš 38 mm se ispucava iz puške ili pištolja 38 mm. Usporenje omogućava valjkastom kartonskom elementu let do željenog cilja na daljinu od 90 do 100 m od zemlje (iznad mase ljudi), kada eksplodira uz jak prasak praćen jakim bljeskom. Materijal kartonskog elementa, nakon detonacije, nema parčadno dejstvo na cilj, pa ne dolazi do povrede ljudstva.

Prečnik: 38 mm
Visina: 122±2 mm
Masa: 90±10 g
Način aktiviranja: iz puške ili pištolja 38 mm
Masa pirotehničkog sadržaja: 11 g
Masa foto-fleš smeše: 15 g
Vreme usporenja: 2-3 s
Domet: min. 90 m
Jačina praska: min. 120 db
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne sive lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena poletilenska vrećica
Dimenzije kutije: 100x440x270 mm
Broj komada: 40
Ukupna masa transportnog pakovanja: 9 kg
UN 0431
Klasa 1.4 G