KorpaRSD 0,00
0
Pozovite nas:037 422 328

Automatizovana protivgradna zaštita

Automatizovana protivgradna zaštita pomoću daljinskih protivgradnih stanica

Maksimalna efikasnost u odbrani od grada!

O štetama koje grad počini u Srbiji nema sveobuhvatnih podataka. Sporadične procene koje se odnose samo na poljoprivredu govore o štetama od više od 40 miliona evra godišnje. O štetama u privredi, šumarstvu, štetama na nepokretnoj imovini i vozilima građana, o povredama domaćih i divljih životinja, o štetama koje nastaju kao produženi ili posredni efekti nema podataka. Procenjuje se da su ukupne štete i do 100 miliona evra godišnje. Mediji neretko laičkim, pogrešnim i senzacionalističkim tekstovima stvaraju dodatnu štetu u društvu, uznemiravaju građane, okrivljuju pogrešne institucije. 

Svetska meteorološka organizacija upozorava: zbog poremećaja u Zemljinoj klimi, iz godine u godinu povećava se pojava olujnih-nepogodskih procesa, pa samim tim i grada i šteta koje on izaziva. 

Sistem protivgradne zaštite u Srbiji funkcioniše slično kao u većini država u svetu –  zasejavanje gradonosnih oblaka srebro-jodidom. Odbrana od grada poverena je Republičkom hidrometeorološkom zavodu koji se snalazi kako zna i ume da sa nedovoljno para iz državnog budžeta “ubije“ što više zrna grada. Svoj deo posla meteorolozi su razvili do najvišeg nivoa, rakete su najsavremenijeg tipa i izuzetno efikasne, ali kad treba ispaliti raketu – dešava se da je nema, da nema strelaca. 

Primer: Šteta od grada na teritoriji opštine Ivanjica samo jednog dana, 14. maja 2015. godine bila je veća od ukupne vrednosti godišnje nabavke protivgradnih raketa za celu Srbiju.

Novi Trayalov sistem rešava sve objektivne i tehničke teškoće i obezbeđuje maksimalnu moguću efikasnost u odbrani od grada.

Novi Trayalov projekat – Automatizovana protivgradna zaštita pomoću daljinskih protivgradnih stanica (APGZ), sa dokazano efikasnim sopstvenim protivgradnim raketama, je karika koja nedostaje – to je rešenje: apsolutno efikasna odbrana od grada!