KorpaRSD 0,00
0
Pozovite nas:037 422 328

Filteri sa priključkom prema EN 148-1

Filter za čestice P3 R

Filter gasni 250 A2

Tip proizvoda: Filter za čestice

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od štetnih čvrstih i tečnih čestica aerosola.

Model: P3 R

Nivo zaštite: P3

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Tip proizvoda: Filter gasni

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od štetnih organskih gasova i isparenja sa tačkom  ključanja većom od 65 ºC.

Model: 250 A2

Nivo zaštite: A2

Težina: 240 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Filter gasni 250 B2

Filter gasni 250 E2

Tip proizvoda: Filter gasni

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od  neorganski gasova i isparenja (npr. hlor, cijanovodonik, vodonik sulfid).

Model: 250 B2

Nivo zaštite : B2

Težina: 250 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Tip proizvoda: Filter gasni

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od  kiselih neorganskih para i gasova (npr. sumpor-dioksid, hlorovodonična kiselina).

Model: 250 E2

Nivo zaštite : E2

Težina: 250 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Filter za čestice P3 R

Tip proizvoda: Filter za čestice

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od štetnih čvrstih i tečnih čestica aerosola.

Model: P3 R

Nivo zaštite: P3

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Filter gasni 250 A2​

Tip proizvoda: Filter gasni

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od štetnih organskih gasova i isparenja sa tačkom  ključanja većom od 65 ºC.

Model: 250 A2

Nivo zaštite: A2

Težina: 240 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Filter gasni 250 B2​

Tip proizvoda: Filter gasni

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od  neorganski gasova i isparenja (npr. hlor, cijanovodonik, vodonik sulfid).

Model: 250 B2

Nivo zaštite : B2

Težina: 250 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Filter gasni 250 E2​

Tip proizvoda: Filter gasni

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od  kiselih neorganskih para i gasova (npr. sumpor-dioksid, hlorovodonična kiselina).

Model: 250 E2

Nivo zaštite : E2

Težina: 250 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Filter gasni 250 K2

Filter gasni 250 A2B2

Tip proizvoda: Filter gasni

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od  amonijaka i derivara amonijaka.

Model: 250 K2

Nivo zaštite : K2

Težina 250 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Tip proizvoda: Filter gasni

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od organskih gasova i para (sa tačkom ključanja većom od 65 0C) i neorganskih gasova i para (npr. hlor, cijanovodonik, vodonik sulfid). .Model: 250 A2B2

Nivo zaštite : A2B2

Težina 250 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Filter gasni A2B2E2K2

Kombinovani filter 250 A2P3 R

Tip proizvoda: Filter gasni

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od organskih (sa tačkom ključanja većom od 65 0C), neorganskih i kiselih gasova i para, kao i od  amonijaka i oragnskih derivata amonijaka.

Model: A2B2E2K2

Nivo zaštite : A2B2E2K2

Težina 350 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Tip proizvoda: Filter kombinovani

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od štetnih organskih gasova i isparenja sa tačkom ključanja većom od 65 ºC, kao i od čvrstih i tečnih čestica aerosola.

Model: 250 A2P3 R

Nivoi zaštite: A2 i P3

Težina: 290 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Filter gasni 250 K2​

Tip proizvoda: Filter gasni

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od  amonijaka i derivara amonijaka.

Model: 250 K2

Nivo zaštite : K2

Težina 250 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Filter gasni 250 A2B2​

Tip proizvoda: Filter gasni

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od organskih gasova i para (sa tačkom ključanja većom od 65 0C) i neorganskih gasova i para (npr. hlor, cijanovodonik, vodonik sulfid). .Model: 250 A2B2

Nivo zaštite : A2B2

Težina 250 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Filter gasni A2B2E2K2​

Tip proizvoda: Filter gasni

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od organskih (sa tačkom ključanja većom od 65 0C), neorganskih i kiselih gasova i para, kao i od  amonijaka i oragnskih derivata amonijaka.

Model: A2B2E2K2

Nivo zaštite : A2B2E2K2

Težina 350 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Kombinovani filter 250 A2P3 R​

Tip proizvoda: Filter kombinovani

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od štetnih organskih gasova i isparenja sa tačkom ključanja većom od 65 ºC, kao i od čvrstih i tečnih čestica aerosola.

Model: 250 A2P3 R

Nivoi zaštite: A2 i P3

Težina: 290 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Kombinovani filter 250 B2P3 R

Kombinovani filter 250 E2P3 R

Tip proizvoda: Filter kombinovani

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od  neorganski gasova i isparenja (npr. hlor, cijanovodonik, vodonik sulfid), kao i od čvrstih i tečnih čestica aerosola.

Model: 250 B2

Nivoi zaštite : B2 i P3

Težina: ≤ 300 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Tip proizvoda: Filter kombinovani

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od  kiselih para i gasova (sumpor-dioksid, hlorovodonična kiselina), kao i od čvrstih i tečnih čestica aerosola.

Model: 250 E2P3 R

Nivoi zaštite : E2 i P3

Težina: ≤ 300 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Kombinovani filter 250 K2P3 R

Kombinovani filter 250 A2B2P3 R

Tip proizvoda: Filter kombinovani

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od  od  amonijaka i derivara amonijaka, kao i od čvrstih i tečnih opasnih čestica aerosola.

Model: 250 K2P3 R

Nivoi zaštite : K2 i P3

Težina: ≤ 300 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Tip proizvoda: Filter kombinovani

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od  organskih gasova i para  (sa tačkom ključanja je većom od 65 0C) i neorganskih gasova i para (npr. hlor, cijanovodonik, vodonik sulfid), kao i od čvrstih i tečnih čestica aerosola.

Model: 250 A2B2P3 R

Nivoi zaštite : A2B2 i P3

Težina: ≤ 300 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Kombinovani filter 250 B2P3 R​

Tip proizvoda: Filter kombinovani

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od  neorganski gasova i isparenja (npr. hlor, cijanovodonik, vodonik sulfid), kao i od čvrstih i tečnih čestica aerosola.

Model: 250 B2

Nivoi zaštite : B2 i P3

Težina: ≤ 300 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Kombinovani filter 250 E2P3 R​

Tip proizvoda: Filter kombinovani

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od  kiselih para i gasova (sumpor-dioksid, hlorovodonična kiselina), kao i od čvrstih i tečnih čestica aerosola.

Model: 250 E2P3 R

Nivoi zaštite : E2 i P3

Težina: ≤ 300 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Kombinovani filter 250 K2P3 R​

Tip proizvoda: Filter kombinovani

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od  od  amonijaka i derivara amonijaka, kao i od čvrstih i tečnih opasnih čestica aerosola.

Model: 250 K2P3 R

Nivoi zaštite : K2 i P3

Težina: ≤ 300 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Kombinovani filter 250 A2B2P3 R​

Tip proizvoda: Filter kombinovani

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od  organskih gasova i para  (sa tačkom ključanja je većom od 65 0C) i neorganskih gasova i para (npr. hlor, cijanovodonik, vodonik sulfid), kao i od čvrstih i tečnih čestica aerosola.

Model: 250 A2B2P3 R

Nivoi zaštite : A2B2 i P3

Težina: ≤ 300 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Kombinovani filter A2B2E2K2P3 R

Tip proizvoda: Filter kombinovani

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od  organskih gasova i para (sa tačkom ključanja je većom od 65 0C), neorganskih gasova i para (npr. hlor, cijanovodonik, vodonik sulfid), kiselih gasova i para (sumpor-dioksid, hlorovodonična kiselina), od amonijaka i oragnskih derivata amonijaka, kao i od čvrstih i tečnih čestica aerosola.

Model:  A2B2E2K2P3 R

Nivoi zaštite : A2B2E2K2 i P3

Težina: 400 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.