KorpaRSD 0,00
0
Pozovite nas:037 422 328

Zaštitne maske

Horizont maska

Zaštitna maska M3

Tip proizvoda: Maska zaštitna za celo lice, CL2

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa, očiju i lica u kombinaciji sa odgovarajućim filterom od štetnih gasova, isparenja i čvrstih i tečnih čestica aerosola.

Model: Horizont

Boja: Crna

Višekratna upotreba: Da

Priključak za filter: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 136:1998/AC:2003,CL2

Sertifikat: Maska ispunjava zahteve standarda EN 136:1998/AC:2003,CL2 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao llična zaštitna oprema III kategorije. SGS Fimko LTD (notifikovano telo 0598) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

Tip proizvoda: Maska zaštitna za celo lice

kategorija: Lična zaštitna oprema , zaštita disajnih organa, očiju i lica. U kombinaciji sa odgovarajućim filterom pruža zaštitu  disajnih organa, očiju i lica od štetnih  gasova, isparenja, prašine, dima i magle .

Model: M3

Boja: Crna

Višekratna upotreba:  Da

Priključak za filter: Rd 40×1/7, prema EN 148-1

– Fonetska jedinica

– Mogućnost ugradnje korektivnih stakala

– Mogućnost montiranja filtera sa leve ili desne strane

– Priključak za pijenje vode

Standard: PKP  6590/14

Zaštitna maska M2F

Zaštitna maska M2FV

Tip proizvoda: Maska zaštitna za celo lice

kategorija: Lična zaštitna oprema , zaštita disajnih organa, očiju i lica. U kombinaciji sa odgovarajućim filterom pruža zaštitu  disajnih organa, očiju i lica od štetnih  gasova, isparenja, prašine, dima i magle .

Model: M3

Boja: Crna

Višekratna upotreba:  Da

Priključak za filter: Rd 40×1/7, prema EN 148-1

– Fonetska jedinica

– Mogućnost ugradnje korektivnih stakala

– Mogućnost montiranja filtera sa leve ili desne strane

– Priključak za pijenje vode

Standard: PKP  6590/14

Tip proizvoda: Maska zaštitna za celo lice

Kategorija: Lična zaštitna oprema , zaštita disajnih organa, očiju i lica. U kombinaciji sa odgovarajućim filterom pruža zaštitu  disajnih organa, očiju i lica od štetnih  gasova, isparenja, prašine, čvrstih i tečnih čestica aerosola.

Model: M2FV

Boja: Crna

Višekratna upotreba:  Da

Priključak za filter: Rd 40×1/7, prema EN 148-1

– Fonetska jedinica

– Priključak za pijenje vode

Standard: PKP 6083/00

Zaštitna maska M2

NEMA MATERIJALA

Zaštitna maska M3​

Tip proizvoda: Maska zaštitna za celo lice

kategorija: Lična zaštitna oprema , zaštita disajnih organa, očiju i lica. U kombinaciji sa odgovarajućim filterom pruža zaštitu  disajnih organa, očiju i lica od štetnih  gasova, isparenja, prašine, dima i magle .

Model: M3

Boja: Crna

Višekratna upotreba:  Da

Priključak za filter: Rd 40×1/7, prema EN 148-1

– Fonetska jedinica

– Mogućnost ugradnje korektivnih stakala

– Mogućnost montiranja filtera sa leve ili desne strane

– Priključak za pijenje vode

Standard: PKP  6590/14

Zaštitna maska M2F​

Tip proizvoda: Maska zaštitna za celo lice

kategorija: Lična zaštitna oprema , zaštita disajnih organa, očiju i lica. U kombinaciji sa odgovarajućim filterom pruža zaštitu  disajnih organa, očiju i lica od štetnih  gasova, isparenja, prašine, dima i magle .

Model: M3

Boja: Crna

Višekratna upotreba:  Da

Priključak za filter: Rd 40×1/7, prema EN 148-1

– Fonetska jedinica

– Mogućnost ugradnje korektivnih stakala

– Mogućnost montiranja filtera sa leve ili desne strane

– Priključak za pijenje vode

Standard: PKP  6590/14

Zaštitna maska M2F​V

Tip proizvoda: Maska zaštitna za celo lice

Kategorija: Lična zaštitna oprema , zaštita disajnih organa, očiju i lica. U kombinaciji sa odgovarajućim filterom pruža zaštitu  disajnih organa, očiju i lica od štetnih  gasova, isparenja, prašine, čvrstih i tečnih čestica aerosola.

Model: M2FV

Boja: Crna

Višekratna upotreba:  Da

Priključak za filter: Rd 40×1/7, prema EN 148-1

– Fonetska jedinica

– Priključak za pijenje vode

Standard: PKP 6083/00