KorpaRSD 0,00
0
Pozovite nas:037 422 328

Protivgradna raketa

Protivgradne rakete D-6B, D-8

TRAYAL proizvodi dve vrste protivgradnih raketa koje su namenjene neutralisanju gradobitnih oblaka i to :

 • D-6B
 • D-8

Grad je nepogoda koja nanosi velike štete, pre svega poljoprivredi. U slučaju jakog grada sa zrnima leda veličine oraha ili većih, stradaju kuće, vozila, šume, divljač, pa čak i ljudi. U cilju smanjenja štete od grada, razvijeno je više metoda i različitih sredstava za odbranu. Jedna od osnovnih metoda je unošenje meteorološki aktivnih asupstanci i u prehlađeni deo oblaka, odnosno unošenje velikog broja čestica supstanci koje predstavljaju jezgra kondenzacije, odnosno kristalizacije. Protivgradne rakete predstavljaju sredstva kojima se može brzo rasejati velika oblačna masa, dovoljnim količinama reagensa.

Sklop protivgradne rakete se sastoji iz same rakete i lansirnog kontejnera. Postavljanjem u lanser koji je povezan sa paljbenim uređajem, moguće je njeno aktiviranje. Paljbeni uređaj električnim impulsom pali elektrozapaljivu glavicu koja pali pripalu pogonskog punjenja. Po izlasku rakete iz lansirnog kontejnera opruge otvaraju sklopljena krila i raketa dobija stabilan let i počinje da rotira radi veće preciznosti.

Startovanjem raketa izbaca poklopac sa lansirnog kontejnera koji pada na oko 30m rastojanja od lansera. Završetkom gorenja usporača u spojnici, plameni impuls se prenosi na pripalu reagensa koja istovremeno pali sva tri otpreska reagens smeše. Dok raketa leti kroz oblak, u narednih 36-39s, produkti sagorevanja reagensa struje kroz otvore na telu rakete i tako zasejavaju oblačnu masu velikim brojem jezgara kristalizacije.

Prilikom dogorevanja otpresaka reagensa počinje samolikvidacija rakete. Samolikvidacija razbija sklop mlaznika na krila mase manje od 40g, mlaynik na delove neznatne mase i donji deo tela rakete mase manje od 450g za D-6B i manje od 700g za D-8. Sve tri samolikvidacije se odvijaju u vremenskom periodu od 43+-3 s od starta rakete.

Ispaljivanjem sa odgovarajućih lansera.

 • Bezbednost i sigurnost u primeni i uskladištenju,
 • Velika preciznost i
 • Pouzdanost u radu
 • Efikasnost i
 • Prihvatljiva cena u odnosu na kvalitet raketa.

Raketni motori su urađeni na bazi kompozitnog raketnog goriva što omogućava laku i jednostavnu konstrukciju samih raketa.
Zaštitno pakovanje u kom su rakete smeštene je istovremeno i lansirni kontejner iz kog se ispaljuju što pojednostavljuje operativni rad sa njima u uslovima primene.
Ispaljuju se sa posebnih lansirnih rampi (lansera) fiksiranih na mestu za lansiranje.

Karakteristike rakete koje se odnose na vreme početka isijavanja reagensa i aktivnot reagensa su promenljive i mogu se menjati prema zahtevima kupaca.

TRAYAL proizvodi dve vrste protivgradnih raketa koje su namenjene neutralisanju gradobitnih oblaka i to :

 • D-6B
 • D-8

Grad je nepogoda koja nanosi velike štete, pre svega poljoprivredi. U slučaju jakog grada sa zrnima leda veličine oraha ili većih, stradaju kuće, vozila, šume, divljač, pa čak i ljudi. U cilju smanjenja štete od grada, razvijeno je više metoda i različitih sredstava za odbranu. Jedna od osnovnih metoda je unošenje meteorološki aktivnih asupstanci i u prehlađeni deo oblaka, odnosno unošenje velikog broja čestica supstanci koje predstavljaju jezgra kondenzacije, odnosno kristalizacije. Protivgradne rakete predstavljaju sredstva kojima se može brzo rasejati velika oblačna masa, dovoljnim količinama reagensa.

Sklop protivgradne rakete se sastoji iz same rakete i lansirnog kontejnera. Postavljanjem u lanser koji je povezan sa paljbenim uređajem, moguće je njeno aktiviranje. Paljbeni uređaj električnim impulsom pali elektrozapaljivu glavicu koja pali pripalu pogonskog punjenja. Po izlasku rakete iz lansirnog kontejnera opruge otvaraju sklopljena krila i raketa dobija stabilan let i počinje da rotira radi veće preciznosti.

Startovanjem raketa izbaca poklopac sa lansirnog kontejnera koji pada na oko 30m rastojanja od lansera. Završetkom gorenja usporača u spojnici, plameni impuls se prenosi na pripalu reagensa koja istovremeno pali sva tri otpreska reagens smeše. Dok raketa leti kroz oblak, u narednih 36-39s, produkti sagorevanja reagensa struje kroz otvore na telu rakete i tako zasejavaju oblačnu masu velikim brojem jezgara kristalizacije.

Prilikom dogorevanja otpresaka reagensa počinje samolikvidacija rakete. Samolikvidacija razbija sklop mlaznika na krila mase manje od 40g, mlaynik na delove neznatne mase i donji deo tela rakete mase manje od 450g za D-6B i manje od 700g za D-8. Sve tri samolikvidacije se odvijaju u vremenskom periodu od 43+-3 s od starta rakete.

Ispaljivanjem sa odgovarajućih lansera.

 • Bezbednost i sigurnost u primeni i uskladištenju,
 • Velika preciznost i
 • Pouzdanost u radu
 • Efikasnost i
 • Prihvatljiva cena u odnosu na kvalitet raketa.

Raketni motori su urađeni na bazi kompozitnog raketnog goriva što omogućava laku i jednostavnu konstrukciju samih raketa.
Zaštitno pakovanje u kom su rakete smeštene je istovremeno i lansirni kontejner iz kog se ispaljuju što pojednostavljuje operativni rad sa njima u uslovima primene.
Ispaljuju se sa posebnih lansirnih rampi (lansera) fiksiranih na mestu za lansiranje.

Karakteristike rakete koje se odnose na vreme početka isijavanja reagensa i aktivnot reagensa su promenljive i mogu se menjati prema zahtevima kupaca.