KorpaRSD 0,00
0
Pozovite nas:037 422 328

Signalna i markirajuća sredstva

Bomba ručna BRD M83

Bomba dimna u boji 1

BRD M83sa raznobojnim dimovima, ima opštu primenu kao maskirno i signalno sredstvo. Namenjena za dnevnu signalizaciju u različitim uslovima primene, obeležavanje prostora za sletanje aviona i helikoptera, markiranje prostora za doskok padobranaca, određivanje pravca duvanja vetra, maskiranje pojedinaca i grupa u mestu ili pokretu, davanje signala “zemlja-zemlja“ i za signalizaciji na moru, rekama, jezerima sa plovnih objekata, kao i na planinskim terenima. Primenljive su i kod obuke ljudstva za rukovanje sa iritirajućim sredstvima ili na taktičkim vežbama za simulaciju razlićitih dejstava na terenu.

Telo bombe je od čelika, cilindričnog oblika, punjeno dimnom smešom na bazi organskih boja (žuta, zelena, plava, oranž, crvena) ili heksahloretana (bela).

Izvlačenjem prstena osigurača oslobađa se mehanički upaljač, koji aktivira usporač nakon bacanja. Posle usporenja od2,5 do 3,5 sekundi, aktivira se smeša i razvija se intezivno gusti dim.

Prečnik: 60mm
Visina: 150 ± 2 mm
Upaljač: mehanički
Vreme usporenja: 3.0 ± 0.5s
Način aktiviranja: ručno
BRD M83 bela
Masa bombe: 600 ± 20g
Masa dimnog punjenja: 460 g
Vreme emisije dima: 70–90 s
BRD M83 u boji
Masa bombe: 380 ± 20g
Masa dimnog punjenja: 240 g
Vreme emisije dima: 50 – 70 s
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 520x330x160 mm
Broj komada: 40
Ukupna masa transportnog pakovanja: 17 kg (boja); 24kg (bela)
UN 0303
Klasa 1.4 G

Bomba dimna u boji 1 je namenjena za dnevnu signalizaciju u različitim uslovima primene, obeležavanje prostora za sletanje aviona i helihoptera, maskiranje prostora za doskok padobranaca, određivanje pravca duvanja vetra, maskiranje pojedinaca i grupa u mestu ili pokretu , davanje signala “zemlja-zemlja“ i “zemlja-vazduh“ i za signalizaciju na moru, rekama, jezerima sa plovnih objekata, kao i na planinskim bespućima i drumovima. Obzirom da je punjena inertnom smešom, upotrebljava se za obuku ljudstva u upotrebi sredstava punjenih aktivnom materijom kao i na taktičkim vežbama za simulaciju dejstva bojevih sredstava.

Telo bombe je od čeličnog lima, cilindričnog oblika, punjeno dimnom smešom na bazi organskih boja (žuta, zelena,plava, oranž, crvena) ili heksahlor etana (bela).

Izvlačenjem prstena osigurača oslobađa se mehanički upalja, koji aktivira usporanakon bacanja. Posle usporenja od 2,5 do 3,5 sekundi, aktivira se smeša i razvija se intezivno gusti dim u trajanju 20-35s.

Prečnik: 60 mm
Visina: 148mm
Upaljač: mehanički
Vreme usporenja: 3.0 ± 0.5s
Način aktiviranja: ručno
Masa bombe: 400 g
Masa dimnog punjenja: 240 g
Vreme emisije dima: 45–55 s
Rok upotrebe: 5 godina
Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 420x265x90
Broj komada: 40
Ukupna masa transportnog pakovanja: 17 kg
UN 0303
Klasa 1.4 G

Bomba dimna u boji 2, BD-2

Dimni metak u boji

Bomba dimna u boji 2 je namenjena za dnevnu signalizaciju u različitim uslovima primene, obeležavanje prostora za sletanje aviona i helikoptera, maskiranje prostora za doskok padobranaca, određivanje pravca duvanja vetra, maskiranje pojedinaca i grupa u mestu ili pokretu , davanje signala “zemlja-zemlja“ i “zemlja-vazduh“ i za signalizaciju na moru, rekama, jezerima sa plovnih objekata, kao i na planinskim bespućima i drumovima. Obzirom da je punjena inertnom smešom, upotrebljava se za obuku ljudstva u upotrebi sredstava punjenih aktivnom materijom kao i na taktičkim vežbama za simulaciju dejstva bojevih sredstava.

Telo bombe je od aluminijuma, cilindričnog oblika, punjeno dimnom smešom na bazi organskih boja (žuta, zelena, plava, oranž, crvena) ili heksahlor etana (bela).

Izvlačenjem prstena osigurača oslobađa se mehanički upaljač, koji aktivira usporač nakon bacanja. Posle usporenja od 2,5 do 3,5 sekundi, aktivira se smeša i razvija se intezivno gusti dim u trajanju 20-35s.

Prečnik: 36.7mm
Visina: 125mm
Upaljač: mehanički
Vreme usporenja: 3.0 ± 0.5s
Način aktiviranja: ručno
RB-B2 bela
Masa bombe: 210 g
Masa dimnog punjenja: 110 g
Vreme emisije dima: 25–35 s
RB u boji
Masa bombe: 180g
Masa dimnog punjenja: 80 g
Vreme emisije dima: 25–35 s
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 420x265x90
Broj komada: 32
Ukupna masa transportnog pakovanja: 6/7 kg
UN 0303
Klasa 1.4 G

Dimni metak u boji sa raznobojnim dimovima, ima opštu primenu kao maskirno i signalno sredstvo. Namenjena za dnevnu signalizaciju u različitim uslovima primene, markiranje prostora, određivanje pravca duvanja vetra, maskiranje pojedinaca i grupa u mestu ili pokretu. Primenljive su i kod obuke ljudstva za rukovanje sa iritirajućim sredstvima ili na taktičkim vežbama za simulaciju različitih dejstava na terenu, kao i za obuku ljudstva u radu sa projektilima 38 mm.

Telo metka je izrađeno od aluminijuma, punjeno dimnom smešom na bazi organskih boja (žuta, zelena, plava, oranž, crvena) ili heksahlor etana (bela). Princip dejstva je termogeneratorski, emituju na cilj dimni talas boje. Izrađuje se i u varijanti sa 3 nezavisna segmenta koji izlaze iz metka na rastojanju od 15 – 30 min. Primena ovih metaka je pouzdana i bezbedna, bez veće opasnosti od izazivanja nekotrolisanih požara.

Ispaljuje se iz puške kalibra 38 mm. Odmah nakon ispaljivanja aktivira se i projektil koji izađe iz cevi. Po dostizanju cilja razvija se intenzivno obojeni dim u toku 15 – 35 s.

Oblik: cilindričan
Prečnik: 38 mm
Visina: 122±2 mm
Domet: min 80 m
Rok upotrebe: 5 godina
MN-01 u boji
Masa metka: 200±10 g
Masa pirotehničke smeše: 100±10 g
Vreme emisije dima: 15-35 g

MN-01-T, trodelni u boji
Masa metka: 218±10 g
Masa pirotehničke smeše: 100±10 g
Vreme emisije dima: 15-35 g

MN-01 bela
Masa metka: 240±10 g
Masa pirotehničke smeše: 135±10 g
Vreme emisije dima: 15-35 g

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena poletilenska vrećica
Dimenzije kutije: 100x440x270 mm
Broj komada: 40
Ukupna masa transportnog pakovanja: 8/11/13 kg
UN 0197 za metak u boji
UN0303 za metak sa belim dimom
Klasa 1.4 G

Signalni metak 38mm
(Bela, Crvena, Zelena)

Signalni metak pruža signalizaciju i osvetljenje visokog inteziteta, za kopno, more i vazduh.

Telo metka je izrađeno od aluminijuma, cilindričnog oblika, napunjeno izbacnim punjenjem i
signalnom smesom.
Princip delovanja je toplotni. Zaptiven je aluminijumskim diskom zbog vodootpornosti. Dostupan je u
beloj, crvenoj i zelenoj boji. Domet metka je minimum 100m.

Metak se ispaljuje vertikalno, iz odgovarajuće puške ili pištolja 38mm. Vreme isijavanja je oko 6
sekundi.

Prečnik: 38 mm
Visina: 122±2mm
Masa: 105 ± 10g
Način aktiviranja: iz puške ili pištolja 38 mm
Masa signalne smeše: 45g
Vreme usporenja: 2-3s
Domet: min. 100 m
Vreme isijavanja: 6±1s
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne sive lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 100x440x270mm
Broj komada: 40
Ukupna masa transportnog pakovanja: 6 kg
UN 0054
Klasa 1.3G

Bomba ručna BRD M83​

BRD M83sa raznobojnim dimovima, ima opštu primenu kao maskirno i signalno sredstvo. Namenjena za dnevnu signalizaciju u različitim uslovima primene, obeležavanje prostora za sletanje aviona i helikoptera, markiranje prostora za doskok padobranaca, određivanje pravca duvanja vetra, maskiranje pojedinaca i grupa u mestu ili pokretu, davanje signala “zemlja-zemlja“ i za signalizaciji na moru, rekama, jezerima sa plovnih objekata, kao i na planinskim terenima. Primenljive su i kod obuke ljudstva za rukovanje sa iritirajućim sredstvima ili na taktičkim vežbama za simulaciju razlićitih dejstava na terenu.

Telo bombe je od čelika, cilindričnog oblika, punjeno dimnom smešom na bazi organskih boja (žuta, zelena, plava, oranž, crvena) ili heksahloretana (bela).

Izvlačenjem prstena osigurača oslobađa se mehanički upaljač, koji aktivira usporač nakon bacanja. Posle usporenja od2,5 do 3,5 sekundi, aktivira se smeša i razvija se intezivno gusti dim.

Prečnik: 60mm
Visina: 150 ± 2 mm
Upaljač: mehanički
Vreme usporenja: 3.0 ± 0.5s
Način aktiviranja: ručno
BRD M83 bela
Masa bombe: 600 ± 20g
Masa dimnog punjenja: 460 g
Vreme emisije dima: 70–90 s
BRD M83 u boji
Masa bombe: 380 ± 20g
Masa dimnog punjenja: 240 g
Vreme emisije dima: 50 – 70 s
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 520x330x160 mm
Broj komada: 40
Ukupna masa transportnog pakovanja: 17 kg (boja); 24kg (bela)
UN 0303
Klasa 1.4 G

Bomba dimna u boji 1

Bomba dimna u boji 1 je namenjena za dnevnu signalizaciju u različitim uslovima primene, obeležavanje prostora za sletanje aviona i helihoptera, maskiranje prostora za doskok padobranaca, određivanje pravca duvanja vetra, maskiranje pojedinaca i grupa u mestu ili pokretu , davanje signala “zemlja-zemlja“ i “zemlja-vazduh“ i za signalizaciju na moru, rekama, jezerima sa plovnih objekata, kao i na planinskim bespućima i drumovima. Obzirom da je punjena inertnom smešom, upotrebljava se za obuku ljudstva u upotrebi sredstava punjenih aktivnom materijom kao i na taktičkim vežbama za simulaciju dejstva bojevih sredstava.

Telo bombe je od čeličnog lima, cilindričnog oblika, punjeno dimnom smešom na bazi organskih boja (žuta, zelena,plava, oranž, crvena) ili heksahlor etana (bela).

Izvlačenjem prstena osigurača oslobađa se mehanički upalja, koji aktivira usporanakon bacanja. Posle usporenja od 2,5 do 3,5 sekundi, aktivira se smeša i razvija se intezivno gusti dim u trajanju 20-35s.

Prečnik: 60 mm
Visina: 148mm
Upaljač: mehanički
Vreme usporenja: 3.0 ± 0.5s
Način aktiviranja: ručno
Masa bombe: 400 g
Masa dimnog punjenja: 240 g
Vreme emisije dima: 45–55 s
Rok upotrebe: 5 godina
Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 420x265x90
Broj komada: 40
Ukupna masa transportnog pakovanja: 17 kg
UN 0303
Klasa 1.4 G

Bomba dimna u boji 2, BD-2

Bomba dimna u boji 2 je namenjena za dnevnu signalizaciju u različitim uslovima primene, obeležavanje prostora za sletanje aviona i helikoptera, maskiranje prostora za doskok padobranaca, određivanje pravca duvanja vetra, maskiranje pojedinaca i grupa u mestu ili pokretu , davanje signala “zemlja-zemlja“ i “zemlja-vazduh“ i za signalizaciju na moru, rekama, jezerima sa plovnih objekata, kao i na planinskim bespućima i drumovima. Obzirom da je punjena inertnom smešom, upotrebljava se za obuku ljudstva u upotrebi sredstava punjenih aktivnom materijom kao i na taktičkim vežbama za simulaciju dejstva bojevih sredstava.

Telo bombe je od aluminijuma, cilindričnog oblika, punjeno dimnom smešom na bazi organskih boja (žuta, zelena, plava, oranž, crvena) ili heksahlor etana (bela).

Izvlačenjem prstena osigurača oslobađa se mehanički upaljač, koji aktivira usporač nakon bacanja. Posle usporenja od 2,5 do 3,5 sekundi, aktivira se smeša i razvija se intezivno gusti dim u trajanju 20-35s.

Prečnik: 36.7mm
Visina: 125mm
Upaljač: mehanički
Vreme usporenja: 3.0 ± 0.5s
Način aktiviranja: ručno
RB-B2 bela
Masa bombe: 210 g
Masa dimnog punjenja: 110 g
Vreme emisije dima: 25–35 s
RB u boji
Masa bombe: 180g
Masa dimnog punjenja: 80 g
Vreme emisije dima: 25–35 s
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 420x265x90
Broj komada: 32
Ukupna masa transportnog pakovanja: 6/7 kg
UN 0303
Klasa 1.4 G

Dimni metak u boji

Dimni metak u boji sa raznobojnim dimovima, ima opštu primenu kao maskirno i signalno sredstvo. Namenjena za dnevnu signalizaciju u različitim uslovima primene, markiranje prostora, određivanje pravca duvanja vetra, maskiranje pojedinaca i grupa u mestu ili pokretu. Primenljive su i kod obuke ljudstva za rukovanje sa iritirajućim sredstvima ili na taktičkim vežbama za simulaciju različitih dejstava na terenu, kao i za obuku ljudstva u radu sa projektilima 38 mm.

Telo metka je izrađeno od aluminijuma, punjeno dimnom smešom na bazi organskih boja (žuta, zelena, plava, oranž, crvena) ili heksahlor etana (bela). Princip dejstva je termogeneratorski, emituju na cilj dimni talas boje. Izrađuje se i u varijanti sa 3 nezavisna segmenta koji izlaze iz metka na rastojanju od 15 – 30 min. Primena ovih metaka je pouzdana i bezbedna, bez veće opasnosti od izazivanja nekotrolisanih požara.

Ispaljuje se iz puške kalibra 38 mm. Odmah nakon ispaljivanja aktivira se i projektil koji izađe iz cevi. Po dostizanju cilja razvija se intenzivno obojeni dim u toku 15 – 35 s.

Oblik: cilindričan
Prečnik: 38 mm
Visina: 122±2 mm
Domet: min 80 m
Rok upotrebe: 5 godina
MN-01 u boji
Masa metka: 200±10 g
Masa pirotehničke smeše: 100±10 g
Vreme emisije dima: 15-35 g

MN-01-T, trodelni u boji
Masa metka: 218±10 g
Masa pirotehničke smeše: 100±10 g
Vreme emisije dima: 15-35 g

MN-01 bela
Masa metka: 240±10 g
Masa pirotehničke smeše: 135±10 g
Vreme emisije dima: 15-35 g

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena poletilenska vrećica
Dimenzije kutije: 100x440x270 mm
Broj komada: 40
Ukupna masa transportnog pakovanja: 8/11/13 kg
UN 0197 za metak u boji
UN0303 za metak sa belim dimom
Klasa 1.4 G

Signalni metak 38mm
(Bela, Crvena, Zelena)

Signalni metak pruža signalizaciju i osvetljenje visokog inteziteta, za kopno, more i vazduh.

Telo metka je izrađeno od aluminijuma, cilindričnog oblika, napunjeno izbacnim punjenjem i
signalnom smesom.
Princip delovanja je toplotni. Zaptiven je aluminijumskim diskom zbog vodootpornosti. Dostupan je u
beloj, crvenoj i zelenoj boji. Domet metka je minimum 100m.

Metak se ispaljuje vertikalno, iz odgovarajuće puške ili pištolja 38mm. Vreme isijavanja je oko 6
sekundi.

Prečnik: 38 mm
Visina: 122±2mm
Masa: 105 ± 10g
Način aktiviranja: iz puške ili pištolja 38 mm
Masa signalne smeše: 45g
Vreme usporenja: 2-3s
Domet: min. 100 m
Vreme isijavanja: 6±1s
Rok upotrebe: 5 godina

Transportno pakovanje: kutija od vodootporne sive lepenke
Zaštitno individualno pakovanje: zavarena polietilenska vrećica
Dimenzije kutije: 100x440x270mm
Broj komada: 40
Ukupna masa transportnog pakovanja: 6 kg
UN 0054
Klasa 1.3G