Oglas za javnu licitaciju 22.04.2016.

Oglas za javnu licitaciju 22.04.2016.

TRAJAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC Kruševac, dana 22.04.2016.g.             Na osnovu Odluke Odbora direktora br. 416 od 27.04.2015.godine za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-1307 od 09.07.2015.g. i Odluke Odbora direktora br. 419 od 06.05.2015.g. za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-2407 od 23.07.2015.g., Trayal korporacija AD Kruševac, raspisuje   […]

January 26, 2017 / Info center

TRAJAL KORPORACIJA

AD KRUŠEVAC

Kruševac, dana 22.04.2016.g.

            Na osnovu Odluke Odbora direktora br. 416 od 27.04.2015.godine za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-1307 od 09.07.2015.g. i Odluke Odbora direktora br. 419 od 06.05.2015.g. za koju je data saglasnost Agencije za privatizaciju br. 248/02-2407 od 23.07.2015.g., Trayal korporacija AD Kruševac, raspisuje

 

O G L A S

Z A   J A V N U   L I C I T A C I J U

I. PREDMET LICITACIJE

Predmet licitacije je prodaja više teretnih, putničkih, priključnih vozila i drugih osnovnih sredstava i to:

Teretna vozila

 

Redni broj

Marka i tip vozila

Godina proizvodnje

Inv. broj

Tehnička ispravnost i lokacija

           Početna cena

1

Zastava Yugo skala poly

1993

49657

Neispravno, lokacija Parunovac

8.500,00 dinara

2

Zastava Yugo skala poly

1993

49658

Neispravno, lokacija Parunovac

8.500,00 dinara

3

ZASTAVA FLORIDA 1.3 poly

2001

46606

Nije u funkciji – potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

14.571,95 dinara

4

ZASTAVA FLORIDA 1.3 poly

2003

47616

Nije u funkciji – potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

10.000,00 dinara

5

ZASTAVA FLORIDA 1.3 poly

2007

48128

Nije u funkciji – potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

167.200,00 dinara

6

ZASTAVA FLORIDA 1.6 poly

2007

48132

Nije u funkciji – potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

141.900,00 dinara

7

ZASTAVA 79.12 D kamion

1995

40140

Nije u funkciji – potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

99.301,98 dinara

8

FAP 1620 BD kamion

1997

41825

Nije u funkciji – potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

     441.078,66 dinara

9

VOLVO FH 12 RB kamion

1996

41480

Nije u funkciji – potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

347.857,20 dinara

10

VOLVO FH 12 RB kamion

1996

41477

Nije u funkciji – potrebna ulaganja, lokacija Parunovac

504.392,94 dinara

 

Recent Posts