KorpaRSD 0,00
0
Pozovite nas:037 422 328

Kombinovani filter A2B2E2K2P3 R

Sale!

Tip proizvoda: Filter kombinovani

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od  organskih gasova i para (sa tačkom ključanja je većom od 65 0C), neorganskih gasova i para (npr. hlor, cijanovodonik, vodonik sulfid), kiselih gasova i para (sumpor-dioksid, hlorovodonična kiselina), od amonijaka i oragnskih derivata amonijaka, kao i od čvrstih i tečnih čestica aerosola.

Model: A2B2E2K2P3 R

Nivoi zaštite: A2B2E2K2 i P3

Težina: 400 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

* Sve cene su sa PDV-om / VAT included / Troškovi dostave plaćaju se isključivo prilikom preuzimanja paketa kuriru brze pošte.

RSD 2.311,00

Kombinovani filter A2B2E2K2P3 R

Sale!

Tip proizvoda: Filter kombinovani

Kategorija: Lična zaštitna oprema, zaštita disajnih organa od  organskih gasova i para (sa tačkom ključanja je većom od 65 0C), neorganskih gasova i para (npr. hlor, cijanovodonik, vodonik sulfid), kiselih gasova i para (sumpor-dioksid, hlorovodonična kiselina), od amonijaka i oragnskih derivata amonijaka, kao i od čvrstih i tečnih čestica aerosola.

Model: A2B2E2K2P3 R

Nivoi zaštite: A2B2E2K2 i P3

Težina: 400 g

Boja: siva

Višekratna upotreba: Da

Priključak: Rd 40, prema EN 148-1

Standard: EN 14387:2004 + A1:2008

Sertifikat: Filter ispunjava zahteve standarda EN 14387:2004 + A1:2008 i ima CE oznaku prema direktivi (EU) 2016/425, kao lična zaštitna oprema III kategorije. Apave Sudeurope SAS (notifikovano telo 0082) je odgovoran za sertifikaciju i kontrolu proizvoda.

* Sve cene su sa PDV-om / VAT included / Troškovi dostave plaćaju se isključivo prilikom preuzimanja paketa kuriru brze pošte.

RSD 2.311,00