KorpaRSD 0,00
0
Pozovite nas:037 422 328

Miloš Nenezić na sastanku Borda AICESIS u Seulu

Na sednici Borda Međunarodne asocijacije ekonomskih i socijalnih saveta i sličnih organizacija,(AICESIS)
koja je održana u Seulu, Republiku Srbiju, i Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije predstavljali su
Miloš Nenezić, generalni direktor Trayal Korporacije, predsednik Unije poslodavaca Srbije i član Borda
AICESIS, i Dušan Petrović, sekretar Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.
Srbija, odnosno njen Socijalno-ekonomski savet za punopravnog člana AICESIS je izabran 2018. godine,
na sednici Generalne skupštine koja je održana u Parizu. Predsednik Unije poslodavaca Srbije, Miloš
Nenezić, izabran je za člana Borda na sednici ovog tela 2019. godine u Bukureštu a reizabran 2021. u
Abidžanu, čime su još jednom potvrđeni ugled Unije poslodavaca Srbije na međunarodnom nivou i
važnost njenog doprinosa jačanju socijalnog dijaloga.
U seulu je održana I “Međunarodna konferencija 2023”, a povodom proslave 25-godišnjice od osnivanja
Ekonomskog,socijalnog i radnog saveta Republike Koreje.
Cilj Konferencije je da obezbedi razmenu stručnih znanja i iskustava iz oblasti radnih reformi, uključujući
dualitet tržišta rada, individualne i kolektivne radno-upravljačke odnose i aktiviranje tripartitnog
socijalnog dijaloga.
Akcenat je bio i na podršci reformama Vlade Republike Koreje, a koje se odnose na modernizaciju tržišta
rada kako bi se adekvatno odgovorilo na brzo promenjivo radno okruženje (4. industrijska revolucija,
unapređenje fleksibilnosti radnog vremena i dualne strukture tržišta rada).
Izneti su primeri i prakse radih reformi iskusnijih država. Učesnicima je predstavljena radna reforma u
evropskim državama, kao i evropski pristup regulativi kod zakona o radu i drugim trendovima
nestandardnog zaposlenja, uključujući digitalne radne platforme. Takođe, predstavljen je i trend
alternativnog rada. Takođe, razgovaralo se o radnoj reformi, zaštiti radnika na platformama, izneta
mišljenja o alternativnom radu i uslugama upućivanja radnika , kao i o značaju socijalnog dijaloga.